БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

Събитието започва след:

XII КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

Регистрация за Конгреса и обучителните курсове - фоайе Рубин, хотел Рамада

19 Октомври - 12:00ч. - 19:00ч.

20 Октомври - 08:00ч. - 19:00ч.

Моля предоставяйте презентациите си на техническия екип в залата на електронен носител (CD, DVD, USB) в деня на Вашата презентация, най-късно в паузата преди началото на съответната сесия. Моля да бъдете в съответната зала 10 мин. преди началото на представянето Ви. Продължителността на всяка лекция ще се контролира от модераторите на съответните симпозиуми.

Постерите могат да бъдат поставени на таблата на 20 Октомври. Размери на таблата 2 м (височина) на 1м (ширина). Препоръчителен размер на постера - 1, 10 м (височина) на 0,80 м (ширина).

Детайли за събитието
  • КлиентБЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ
  • Дата 19/10/2017
  • Мястохотел Рамада, София
регистрирай се сега