БЪЛГАРСКИ АЛИАНС ЗА ПРЕЦИЗИРАНА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА – БАППМ

Събитието започва след:

ПЪРВА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Цел: Научно-практически форум за представяне на научни разработки и проекти, нови продукти, подходи, методики и концепции в областта на прецизираната и персонализирана медицина  - диагностика и терапия

Тематика на Първа Балканска Конференция по Персонализирана Медицина

 • Биология на рака, канцерогенеза, онкогенетика и нови терапевтични подходи
 • Прецизирана онкология и хематология: превенция, диагноза и лечение
 • Иновации – перспективи и стимули
 • Прецизирана диагностика, фармакогенетика/фармакогеномика и биомаркери
 • Нови и малко познати терапевтични области в прецизираната и персонализирана медицина
 • „Големи данни“ за по-добро здраве, реални данни и реални доказателства в прецизираната и персонализирана медицина
 • Грижа, основана на стойност и прецизирано здравеопазване
 • Персонализирано здравеопазване: Политики, Достъп/Стойност на иновациите
 • Персонализирано здраве и хуманна медицина
 • Човекът в персонализираното здравеопазване
 • Транслационна медицинска наука
 • Продължаващо обучение за здравните професионалисти
 • Правна и регулаторна рамка в прецизираната и персонализирана медицина

Участници:

 1. Представители на институциите: евродепутати, МЗ; Комисия по здравеопазване в НС;НЗОК; НСЦРЛП; НЦОЗА; ИАЛ и др.
 2. Представители на съсловните организации – БЛС, БФС
 3. Представители на ръководствата на Научни дружества и специалисти по патология, генетика, онкология, хематология, здравен мениджмънт и др.;
 4. Представители на академичните ръководства на медицинските университети
 5. Медицински специалисти, лекари, фармацевти и студенти по медицина и фармация, с интереси в областта на персонализираната медицина
 6. Представители на фармацевтичната и диагностична индустрия

ПРОГРАМА

26 Октомври 2017г. Пристигане, настаняване, регистрация

27 Октомври 2017г.

08.30-09.00 Регистрация

09.00-09.20 Официално откриване

09.20-10.50 Пленарно заседание „Прецизираната и персонализирана медицина в Европа и Балканския регион“

Модератор: Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател на БАППМ

- Денис Хорган – Изпълнителен директор на ЕАПМ - „Персонализиранe на здравето – глобален императив“

- Мариус Геанта – Президент „Център за иновации в медицината“, Румънски Алианс за Персонализирана Медицина - „Персонализираната медицина в Румъния – от научната лаборатория до леглото на болния, от мечта до реалност“

- Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател на БАППМ – „Персонализираната медицина в България – настояще и насоки за развитие“

- Представители от Сърбия, Македония, Хърватска

10.50-12.10 Модул 1: „Персонализирана и презицирана медицина – нова парадигма в здравеопазването“

Модератор: Чл.-кор. Проф. д-р Драга Тончева – Национален консултант по медицинска генетика; Президент на научно дружество по геномика и генетика на човека

12.10-13.10 Фирмен симпозиум Roche

13.10-14.10 Работен обяд

14.10-15.40 Фирмен симпозиум Amgen

15.40-17.10 Модул 2: „Прецизирана диагностика и персонализирана медицина в онкологията и хематологията“

Модератори: Проф. д-р Савелина Поповска – Национален консултант по клинична патология, Заместник-ректор на МУ Плевен и Проф. д-р Добрин Константинов – Национален консултант по детска хематология, онкология и трансплантология; Председател на Българско научно дружество по детска хематология и онкология

Гост-лектор – Проф. д-р Хайме Прат, Свободен Университет Барселона, Испания- "Ендометриален карцином: от ТипTI/II (ендометроиден/неендометроиден) до 4 типа TCGA“

17.10-17.30 Кафе-пауза

17.30-19.00 Модул 3: „Новите лица на персонализираната медицина“

Модератор: Проф. д-р Георги Христов – Ръководител катедра „ОЗТ“, ФОЗ, Медицински Университет, София

19.00 -19.30 Закриване

19.30-22.30 Официална вечеря

Официални езици: Английски и български
 

Лектори, потвърдили участие:

Денис Хорган – Изпълнителен директор на Европейски Алианс за Персонализирана Медицина

Мариус Геанта – Президент „Център за иновации в медицината“, Румънски Алианс за Персонализирана Медицина

Проф. д-р Хайме Прат, Свободен Университет Барселона, Испания

Проф. д-р Дижана Пласеска-Каранфилска , Македонска Академия на Науките и Изкуствата, Научен Център за генно инжинерство и биотехнологии „Георги Ефремов“, Република Македония

Чл.-кор. Проф. д-р Драга Тончева – Национален консултант по медицинска генетика; Президент на научно дружество по геномика и генетика на човека

Г-н Деян Денев – Изпълнителен директор на АрФарм

Проф. д-р Румен Стефанов – Декан на ФОЗ, МУ Пловдив

Проф. д-р Савелина Поповска – Национален консултант по клинична патология, Заместник-ректор на МУ Плевен

Проф. д-р Добрин Константинов – Национален консултант по детска хематология, онкология и трансплантология; Председател на Българско научно дружество по детска хематология и онкология

Проф. д-р Георги Христов – Ръководител катедра „ОЗТ“, ФОЗ, Медицински Университет, София

Доц. Роберт Пенчовски- Биологичен факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Д-р Диана Пендичева-Духленска-Медицински Университет, Плевен

Повече информация за БАППМ може да намерите на офиалния им сайт  - www.bappm.bg

Детайли за събитието
 • КлиентБЪЛГАРСКИ АЛИАНС ЗА ПРЕЦИЗИРАНА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА – БАППМ
 • Дата 26/10/2017
 • МястоБест Уестърн Експо Хотел, София
регистрирай се сега