• Тел.: +359 2 494 94 84
 • Факс:: +359 2 494 94 89

European TCI Network conference

КОИ СА TCI NETWORK

TCI е водеща глобална мрежа от организации и практици с дълбоки познания в областта на клъстерите и конкурентоспособността, които си сътрудничат в уникален отворен, гъвкав и практически контекст, за да се развият практиките на конкурентоспособност, иновации и развитие на клъстери.

Чрез своите дейности TCI достига до над 9 000 практикуващи от агенции за развитие, правителствени отдели, клъстерни организации, академични институции, фирми и различни организации в над 110 страни.

Основана през 1998 г., TCI е неправителствена организация с глобален обхват, отворена за членове от всички континенти.

Географско разпределение на членовете:

Европа - 57%, Латинска Америка и Кариби - 22%, Азия - 8%, Африка - 5%, Океания - 4%, Северна Америка - 4%.

В годишния събитиен календар на TCI има глобалнa, регионални и тематични конференции. От 1998 г. насам TCI организира ежегодната глобална конференция в градове и региони от пет континента, известни със своите клъстерни практики и стратегии за развитие на конкурентоспособността: Барселона, Варезе, Глазгоу, Тусон, Гьотеборг, Отава, Хонг Конг, Лион, Портланд, Калифорния, Делхи, Оукланд, Баска, Монтерей, Даегу. През 2017 г, 20-тата глобална конференция на TCI се проведе в Богота, Колумбия.

В допълнение към глобалната конференция, TCI отговаря на интересите и нуждите на членовете чрез организирането на други регионални и тематични конференции с цел да подкрепи укрепването на TCI чрез насърчаване на по-тесни връзки между практикуващите клъстери в определен регион или около определена тема. През юни 2017 г в Тихуана, Мексико, се проведе 10-тата латиноамериканска клъстерна конференция на TCI. Домакин на конференцията е агенцията за икономическо развитие на Бая, Калифорния.

Всички TCI конференции са подкрепени от или се провеждани с участието на националните изпълнителни власти.

 

Европейска TCI конференция 2018, 20 – 22 Март 2018, София, България

На база участието си в откритата процедура от TCI за избор на домакин на глобалната конференция през 2018 г., Консултантски Клъстер Веритас спечели доверите на борда на директорите на TCI Network и успя да насочи интереса им за организиране на европейска регионална конференция в България. Целта е да се представят възможностите на източна Европа и в частност Балканския регион и България.

Прие се и основната тема, предложена в конкурса, а именно: " Turning challenges into opportunities". За домакин на TCI конференциите, може да кандидатства само активен член-организация. Консултантски Клъстер Веритас е активен член на TCI от 2015 г. и е единствен за България. Кандидатурата беше представена като алианс между Консултантски Клъстер Веритас, Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България и Столична Община. Отделно, кандидатурата беше подкрепена с референтни писма от:

Община Благоевград, Община Пловдив, Община Монтана, София Тех Парк, Клъстер Тракия Икономическа зона и други практикуващи клъстери от страната. Като изключителен успех, отбелязваме и подкрепата получена от Cluster House BBSClusNet, включваща практикуващи консултантски клъстери от Румъния, Словения, Хърватска, Македония, Унгария, Черна гора, Албания, Гърция, Турция и Сърбия.
 

ЗАЩО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ


Работата на TCI по клъстерите и конкурентоспособността е основно насочена около сътрудничеството. Европейската конференция TCI 2018 има за цел да подчертае значението на задълбочаването на сътрудничеството между държавите и между регионите в ключови области, за да се подобри допълнително конкурентоспособността и възможностите за сътрудничество. Въпреки постигнатия напредък, все още има достатъчно място за катализиране на този тип колаборации. Освен това, сътрудничеството придобива все по-голямо значение в сегашния сложен геополитически контекст, в който страните и регионите все по-често се вглеждат навътре, а не отвъд границите си.

В тази връзка институционалните рамки, подкрепящи програмите за клъстери, изглеждат оптималният сценарий на сътрудничество, тъй като те все повече се възприемат в световен мащаб като основна част от политиките за регионално развитие, отваряйки възможността за нови срещи между държави и между региони.

Европейската конференция на TCI през 2018 ще позволи взаимодействие между професионалисти в областта на клъстерите и конкурентоспособността на множество държави и региони, които искат да обменят опит и да изградят синергия, за да се реализират по-добри резултати в:

 • Политики за производствено развитие - модерна индустриална политика;
 • Реализиране на тези политики;
 • Бизнес и съвместни дейности между клъстери и фирми от различни региони и държави.

По време на конференцията ние ще:

 • Оценим еволюцията през последните години в политиките за местна конкурентоспособност и в програмите за клъстерите и резултатите от тяхното изпълнение, за да направим прогноза, да си представим, как може да изглеждат предстоящите години;
 • Развием разбиране как се осъществява конкурентоспособността, иновациите и развитието на клъстерите в различни контексти по света;
 • Ще обсъдим значението за глобалното развитие на програмите за местна конкурентоспособност, прилагани в страни в етап на развитие.

Ползи за страната (региона) домакин:

 • Развитие на регионалната и национална икономика
 • Повишаване на международната репутация на страната и региона-домакин и привличане на чуждестранни инвестиции
 • Насърчаване на иновациите и съвместяване на иновативни идеи и ефективност в бизнес развитието
 • Опознаване на нови пазари
 • Създаване на транснационални клъстерни мрежи
 • Достъп до международни практики и възможност за привличане на чуждестранни партньори и инвеститори
 • Увеличаване на предлаганите продукти и услуги

 

КОЙ ЩЕ ПРИСЪСТВА

Европейската конференция TCI 2018 ще събере заедно клъстер мениджъри, политици в областта на икономическото развитие, лидери на общественото мнение, представители на европейски и световни академични среди, консултанти, представители на агенции за развитие, министерства, бизнесмени.

Програма на конференцията, София, България Март 2018

“TCI European Conference 2018, Turning Challenges into Opportunities through clusters in Eastern Europe”

“Превръщане на предизвикателствата във възможности чрез клъстери в Източна Европа

Общи данни:

 • Период на провеждане: 20 - 22 Март 2018, София, България
 • Брой дни: 3
 • Очаквани делегати: 300- 400 (80% от Европа)

За да се постигнат поставените цели, пленарните заседания ще бъдат организирани под формата на специализирани дискусионни панели, включващи експерти от различни области.

Ден 0, 19 Март 2018

Регистрация

Предварителна програма:

 • Сесии за участници без опит в конференциите на TCI - "First time attendees"
 • Запознаване с TCI като организация
 • Възможност за разговор с други национални асоциации - "Meet Industry Associations"
 • Възможност за 1:1 срещи

Ден 1, 20 Март 2018

Ден на клъстерни турове

В процеса на регистрация за участие в конференцията, делегатите избират и в кой клъстерен тур имат желание да се включат. Важно е да се отбележи, че не е задължително делегатите да са специалисти в определен клъстер/сектор, а по-скоро имат желание да научат повече за клъстерния процес.

 • София - София Тех Парк
 • Пловдив – Клъстер Тракия Икономическа Зона
 • Благоевград

Какво очакват делегатите да научат?

 • Информация за региона-домакин
 • Клъстерни програми и сравнение на техните инициативи
 • Търсене на възможности за съвместна работа и партньори за сътрудничество
 • Изследване на нови модели и идеи
 • Разбиране на целите на клъстера (научни изследвания, работа в мрежа, политически действия, търговско сътрудничество, образование и обучение, подкрепа за иновациите, разширяване на клъстерите и т.н).

- Разбиране на процеса и функционирането на клъстера:

 • Управление, как е организиран клъстера, как се взимат решения?
 • Как се финансира клъстера?
 • Обхват на членството?
 • Какви са силните страни и възможностите на клъстера?
 • Предизвикателства?

- Разбиране за развитието на клъстера:

 • Как се е развил клъстера в течението на времето?
 • Как са се развили целите?
 • Как икономическата политика засяга клъстера?

Ден 2, 21 Март 2018

 • Конферентен ден, пленарни сесии и различни дискусии
 • Възможност за 1:1 срещи
 • Гала вечеря

Теми

Какво е постигнато до момента в Източна Европа?

Накъде трябва да се развиват политиките на ЕС в областта на клъстерите?

Каква е ролята на клъстерите в индустриалните политики за страните от Източна Европа?

Как трябва да се структурират усилията, основаващи се на клъстерите, за да се отговори по-добре на местните обстоятелства?

Паралелни сесии - Блок I - Индустриална модернизация
 • Преход от традиционни към модерни сектори
 • Каква е ролята на клъстерите в привличането на таланти?
Паралелни сесии - Блок II - Клъстерни практики
 • Организиране и институционализиране на усилията на клъстера
 • Инструменти за финансиране на клъстери
 • Програми за оценка на усилията на клъстера
Паралелни сесии - Най-добри практики на сътрудничество
 • Сътрудничество между академичните среди и бизнеса
 • Сътрудничество между публичния и частния сектор
 • Сътрудничество между частния сектор и агенциите за регионално развитие
Паралелни сесии - Успешни мрежи
 • Успешни проекти с особено внимание към успешните мрежи и проекти в Централна и Източна Европа
 • Насърчаване на иновативни мрежови модели

Ден 3, 22 Март 2018

 • Конферентен ден, пленарни сесии и различни дискусии
 • Възможност за 1:1 срещи

Теми

Глобализацията, цифровизацията и устойчивото развитие като ключови фактори за формиране на растежа, конкурентоспособността и услугите на икономиката ни.
ЧАСТ I - ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
 • Глобализация - определяне на предстоящите възможности
 • Клъстерите като териториален отговор на глобализацията на пазарите
 • Бизнесът е устойчив, когато е икономически и социално устойчив
 • Интелигентни градове - интелигентни нации
ЧАСТ II - ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
 • Промените в цифровизацията - поглед върху възможностите за развитие на клъстери
 • Какво могат да научат клъстерите от дигиталното развитие
 • Предизвикателства и промени, предизвикани от цифровизацията
 • Необходимостта да се инвестира в подобряване на уменията на работната сила, за да се използват в пълна степен възможностите, предлагани от цифровите технологии
ЧАСТ III – ЦЕННОСТИ, ПРОМОТИРАНИ ОТ КЛЪСТЕРИ
Устойчиво социално и икономическо развитие
Паралелни сесии - Блок I - Изграждане на предпоставки за клъстери
 • Управление на инициативите за клъстери
 • Специални умения необходими за управление на клъстер
 • Управление на програми за клъстери
 • Организационно развитие
Паралелни сесии - Блок II - На глобалната карта - успешни истории
Възможности за представяне на национални и регионални икономически инфраструктури и възможности за обслужване на лидери от цял ​​свят
Регитрацията за участие е възможна чрез официалния сайт на конференцията:
www.tci-europe2018.com
Контакт за допълнителна информация: 
Консултантски Клъстер Веритас ООД
Ул.Богатица 34, Офис А-01, София, 1421, България
Теодора Жилкова, tjilkova@veritascluster.com
Tel: + 359 (0) 8888 444 91
Tcieurope2018@veritascluster.com
Детайли за събитието
 • КлиентConsulting Cluster Veritas
 • Дата 20/03/2018
 • Мястоhotel Marinela SofiaCopyright © 2018. All Rights Reserved