Събитието започва след:

Научно-практическа конференция с международно участие „Персонализирана ли е ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина“

Цел: Представяне и обсъждане на особеностите на ОЗТ на продуктите на прецизираната персонализирана медицина: прицелни терапии, съпътстваща диагностика, иновативни лекарствени продукти за персонализирано лечение

Очаквана аудитория:

  1. Представители на Комисия за ОЗТ; БФС, Факултети по здравен мениджмънт, МУ; НСЦРЛП; НЦОЗА; участници в работни групи за ОЗТ; представители на НЗОК;
  1. Представители на ръководствата и членове на Научно дружество по здравен мениджмънт, АрФарм;  и др.;
  1. Представители на фармацевтичната и диагностична индустрия
  1. Специалисти, преподаватели, студенти и специализанти от Факултетите по здравен мениджмънт; Фармацевтичните факултети.

Основни теми:

ОЗТ в България и ЕС – тенденции и развитие

Принципи и практика на ОЗТ.

Специфични изисквания към предоставяната информация за изготвяне на по-информативна ОЗТ.

Поставяне на нерешените въпроси и последиците от прилагане на неподходящи методики. Споделяне на добри практики от други страни.

ОЗТ при редки болести.

ОЗТ на медицински изделия.

ОЗТ на съпътстваща диагностика.

Последици от прилагане на неподходящи методики

Ролята на ОЗТ за подобряване на достъпа на пациентите до продукти на персонализираната медицина.

Споделяне на добри практики

Представяне на конкретни примери

 

 

Детайли за събитието
  • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
  • Дата 12/10/2018
  • Мястохотел Метрополитън, София
регистрирай се сега