Събитието започва след:

Конференция „Рак на гърдата от А до Я“

Целта на събитието е да даде трибуна на всички заинтересовани страни да представят гледната си точка и заявят своето място в общата картина на борбата с това най-често злокачествено заболяване сред жените.

Форумът ще даде възможност да се представят най-новите постижения в скрининга, ранната диагностика и терапия, както и вижданията за още по-успешно интердисциплинарно сътрудничество. Тематиката на конференцията обхваща: скрининг, ранна диагноза, презицирана диагностика – генетични и молекулярни тестове, патологична диагноза, образна диагностика, медикаментозно и комбинирано лечение, хирургично лечение, лъчетерапия, мониторинг на резултатите от лечението.

В програмата са включени следните дискусионни панели:

1. Място и роля на институциите в борбата с рака на гърдата. Достъп до диагностика и лечение

2. Скрининг, ранна диагностика, презицирана диагностика и ролята им в избора на терапевтично поведение

3. Мултидисциплинарният екип в диагностиката, лечението и мониторирането на резултата

4. Медикаментозно лечение, таргетна и неоадювантна терапия на рак на гърдата.

Програмата на Конференцията можете да видите тук.

Детайли за събитието
  • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/
  • Дата 17/05/2019
  • Мястохотел Рамада, София
регистрирай се сега