• Тел.: +359 2 494 94 84
  • Факс:: +359 2 494 94 89

XII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕКСПЛОАТАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОДДРЪЖКА НА ЯДРЕНОТО ГОРИВО ВВЕР

25/09/2017

Институтът за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика при Българската Академия на науките (ИЯИЯЕ-БАН) в сътрудничество с Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) организира и проведе XII-та Международна конференция по експлоатационно поведение, моделиране и експериментална поддръжка на ядреното гориво ВВЕР (XIIth International Conference on WWER Fuel Performance, Modeling and Experimental Support), 16-23 септември 2017 г., Сол Несебър Ризорт, Несебър, България. Конференцията се проведе с финансовата подкрепа на АЕЦ“Козлодуй“ ЕАД и ТВЕЛ АД, Руска Федерация.

Конференцията е XII-та от поредицата международни конференции под същото заглавие, от 1994 г. насам, и се провежда на всеки две години в сътрудничество с МААЕ. Тя е форум за обмяна на идеи и опит в областта на моделирането и експлоатацията на ядреното гориво в България, както и в други страни, използващи гориво ВВЕР. В конференцията участваха 108 изявени учени и специалисти от 15 държави, които включват експерти от 2 международни и 37 национални изследователски и проектантски организации, както и от индустрията, от регулиращите органи и от ядрените централи.

Copyright © 2019. All Rights Reserved