• Тел.: +359 2 494 94 84
 • Факс:: +359 2 494 94 89

XII КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

01/10/2017

Пълната Програма на XII Национален Конгрес на БДО ще бъде официално публикуване до 6 Октомври 2017г.

Всички автори ще бъдат уведомени на e-mail адреса, от който е получено резюмето за датата и часа на презентацията.

ПРОГРАМА на XII Национален Конгрес на БДО

19 Октомври 2017г. - Обучителни курсове

14:00 - 16:20 - Оптична кохерентна томография. Ангио ОСТ. – Модератори - Доц. Хр. Видинова, Др. Митова, Доц.И. Танев

 1. Оптична кохерентна томография. Принципи ,видове ОСТ технологии и апарти. - Доц. И.  Танев
 2. Основи на анализ и интерпретация на ОСТ находката при макулена патология. Др. Самсонова 
 3. OCT angiography: Typical  findings and pitfalls.  Prof. G. Lang
 4. ОСТ при МДСВ - Доц. Х. Видинова
 5. ОСТ при съдови  оклузии и увеити. - Доц.  И. Танев
 6. ОСТ при диабетна ретинопатия. - Доц.  Х. Видинова
 7.  Ангио ОСТ - Др.  Д. Митова
 8.  Ангио-ОСТ при глаукома.  Др. М. Средкова

14:00 - 16:20 - Курс за медицински сестри „Спешни състояния в офталмологията”- Модератори - Доц. Х. Благоева, Др. И. Шандурков

 1. Перфоративни очни травми – първа помощ, хирургично лечение и дългосрочна прогноза – д-р И. Шандурков

 2. Глаукомен пристъп – доц.Х.Благоева

 3. Отлепване на ретината – доц.Х.Благоева

 4. Диагностика, подготовка и постоперативни грижи при пациенти подложени на ретинална хирургия – д-р И.Шандурков

 5. Артериални и венозни оклузии – доц.Х.Благоева

16:30 - 18:30 - Окулопластична хирургия, хирургия на слъзните пътища - Модератори - проф. Ч. Балабанов, Доц. И. Танев, Др. М. Средкова

 1. Хирургично лечение на заболяванията на дренажната система на окото. - Проф. Ч. Балабанов
 2. Lachrymal surgery in childhood. - Prof. K- Heinz Emmerich, Germany.
 3. Хирургично лечение на ектропион и ентропион. - Доц. З. Златарова
 4. Хирургично лечение на паралитичен ектропион. - Доц. С .Мургова
 5. Хирургично лечение на птоза на клепачите. - Проф. Ч. Балабанов
 6. Реконструктивна хирургия на предна и задна ламела-основни признаци. Клинични случаи. - Доц. И. Танев
 7. Хирургично лечение на флопи синдром. - Др. М. Средкова.

16:30 - 18:30 - Кератоконус - диагностика и лечение - Модератори - Др. Д. Митова, Др. Ж. Борисова, Др. П. Стойчева

 1. Диагностика на кератоконуса - Др. Д.Mитова
 2. Терапевтични стратегии-индикации - Др. П. Стойчева
 3. Корекция с контактни лещи - Др. Филева
 4. Cross-linking при кератоконус - Др. Ж. Борисова
 5. Комбинирани процедури и оптимизация - Др. П. Стойчева
 6. Други индикации за Cross-linking - Др. Ж. Борисова

20:00 - Коктейл "Добре дошли"

 

20 Октомври 2017г. - Основна пленарна зала

08:30 - 09:00 Официално Откриване на Конгреса

09:00 - 10:30 IV БЪЛГАРО-НЕМСКИ СИМПОЗИМ СЪВМЕСТНО С DOG. "Офталмологията настояще и бъдеще" Модератори - Prof. K.H Emmerich, Доц. Видинова, др. Д. Митова

10:30 - 10:45 Кафе пауза

10:45 - 11:15 Фирмена презентация Allergan - "Eднакви ли са всички анти-глаукомни фиксираните комбинации?", Д-р Стефан Пфенигсдорф Германия

11:15 - 12:15 Симпозиум - ВИТРЕОРЕТИННА ХИРУРГИЯ - Модератори - Акад. Проф. П. Гугучкова, доц. Б. Дъбов

12:15 - 13:00 Симпозиум - ПРЕДНА ОЧНА ПОВЪРХНОСТ - ЗРЕНИЕ, КОМФОРТ И РОЛЯ НА КЛЕПАЧИТЕ - Модератори - Проф. Х. Групчева,Проф. Ч. Балабанов , Доц. З. Златарова

13:00 - 14:00 Работен обяд

14:00 - 14:20 Фирмена презентация Alcon - "70 години Alcon", Михаил Михов

14:20 - 19:00 ESCRS ACADEMY съвместно БДО, ESCRS, BSCRS

16:20 - 17:00 Кафе пауза

20:00 - 23:30 Официална вечеря

 

20 Октомври 2017г. - Паралелна пленарна зала

11:15 - 12:15 Детска офталмология - научни презентации. Модератори - доц. А. Попова, др. Г. Димитрова

12:15 - 13:00 Увеити - научни презентации. Модератори - доц. И. Танев, доц. Е. Илиева

 

21 Октомври 2017г. - Основна пленарна зала

09:00 - 09:45 Симпозиум - НОВОСТИ В МЕДИЦИНСКАТА РЕТИНА. Модератори: д-р Д. Митова, доц. Х. Видинова

09:45 - 10:30 Симпозиум - ГЛАУКОМА. Модератор: проф. Б. Ангелов

10:30 - 10:40 Фирмена презентация Bausch-Lomb - „Готови за бъдещето“, д-р Бисера Самсонова

10:40 - 11:00 Кафе пауза

11:00 - 11:30 Фирмена презентация Thea - Dry Eye Syndrome - Prof. David Galarreta

11:30 - 12:15 Симпозиум - РЕФРАКТИВНА ХИРУРГИЯ. Модератор - Доц. Т. Митов

12:15 - 13:00 Симпозиум - ТРАВМА И УВЕИТИ. Модератори: Акад. Проф. П. Василева, доц. Р. Христова

13:00 - 14:00 Работен обяд

14:00 - 14:30 Фирмена презентация BAYER - EYLEA НОВИ ХОРИЗОНТИ - Д-р И. Шандурков

14:30 - 15:15 Симпозиум - ОТНОВО ЗА ЕНДОФТАЛМИТИТЕ. Модератори: проф. И. Петкова, доц. А. Мишева

15:15 - 16:00 Симпозиум - КАТАРАКТА КАКВО ПРЕДСТОИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕСБИОПИЯ. Модератор: Др. Д. Тасков

16:00 - 16:30 Кафе пауза

16:30 - 17:15 Симпозиум - КОРЕКЦИЯ НА РОГОВИЧЕН АСТИГМАТИЗЪМ. Модератор - Др В. Даскалов

17:15 - 18:00 Симпозиум - НЕВРООФТАЛМОЛОГИЯ И ДЕТСКА ОФТАЛМОЛОГИЯ. Модератори - проф. С. Чернинкова, доц. В. Чернодринска

18:30 - 20:00  ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БДО

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предложения за Председател и протоколчик на Събранието.
  • Докладва Първият председател на БДО
 2. Отчет на председателите на БДО за периода 2014 – 2017г.
  • Докладват I Председател, II Председател, III Председател
 3. Отчет на Председателя на Контролно – ревизионната комисия
  • Докладва Председателят на Контролно – ревизионната комисия
 4. Отчет на редакционната колегия на списание „Български офталмологичен преглед“
  • Докладва Председателя на редакционната колегия на списанието
 5. Предложения за промени в Устава на БДО
  • Докладва Председателят на БДО
 6. Избор на председател и членове на комисия за провеждане на избор на ново ръководство на БДО
  • Докладва Председателя на Събранието
 7. Избор на Председател на БДО
  • Докладва Председателя на Комисията по изборите
 8. Избор на членове на Управителен съвет на БДО
  • Докладва Председателя на Комисията по изборите

20:00 - 23:00 Вечеря

 

21 Октомври 2017г. - Паралелна пленарна зала

09:00 - 09:45 ГЛАУКОМА - научни презентации. Модератори: Доц. М. Атанасов, доц. Б. Кючуков

09:45 - 10:30 ОРБИТА, КЛЕПАЧИ, ПРЕДНА ОЧНА ПОВЪРХНОСТ - научни презентации. Модератори - Доц. Р. Христова, доц. З. Златарова, др. М. Средкова

11:30 - 12:15 РЕТИНА - научни презентации. Модератори: доц. Х. Благоева, др. В. Даскалов.

12:15 - 13:00 КАТАРАКТАЛНА И РЕФРАКТИВНА ХИРУРГИЯ - научни презентации. Модератори: Акад. Проф. П. Гугучкова, доц. Д. Дъбов, др. А. Топов.

13:00 - 14:00 Работен обяд

12:00 - 18:00 ВИТРЕО-РЕТИНАЛЕН КУРС. ОТЛЕПВАНЕ НА РЕТИНАТА И МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ. Модератори: Prof. I. Kreissig, проф. Н. Сивкова

 

22 Октомври 2017г. - Основна пленарна зала

09:00 - 09:45 Симпозиум - ГЛАУКОМА. Модератори: доц. Н. Петкова

09:45 - 10:30 КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ - научни презентации. Модератор Д-р И. Шандурков, доц. Д. Казакова

10:30 - 11:15  ПОСТЕРНА СЕСИЯ. Модератори: проф. Б. Ангелов, доц. Б. Дъбов

11:15 - 11:30 ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА XII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БДО

Copyright © 2019. All Rights Reserved