• Тел.: +359 2 494 94 84
  • Факс:: +359 2 494 94 89

Първа Балканска Конференция по Персонализирана медицина 26 - 27.10.2017 г. Best Western Expo hotel, София, България

Пресконференция по повод Първата Балканска конференция по персонализирана медицина

26/10/2017

На 26.10.2017 г., четвъртък, от 10:00 ч. в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция по повод Първата Балканска конференция по персонализирана медицина, която се организира от Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ).

На събитието ще бъдат обсъдени най-новите научни разработки и проекти в областта на прецизираната и персонализирана медицина. По време на пресконференцията ще бъдат представени тенденциите, предизвикателствата и възможностите за развитие на персонализираната медицина в Европа и Балканския регион, с акцент върху България и Румъния, новости в областта на прецизираната диагностика и терапия в онкологията и хематологията, в които напредъкът на персонализирания подход е най-видим. Фокус ще бъде поставен и върху големите постижения на генетиката, геномиката, имуногенетиката, фармакогенетиката и фармакогеномиката. Ще бъдат дискутирани и нови, по-малко познати области в медицината, в които се прилага персонализирана медицина, както и предимствата на този подход в стратегията на болничната помощ, диагностиката и лечението на редките болести и удовлетвореността на пациентите от прилагането му.

В пресконференцията ще участват:

  • Д-р Жасмина Коева-Балабанова – председател на УС на БАППМ;
  • Г-н Денис Хорган – изпълнителен директор на Европейски алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ);
  • Чл.-кор. проф. д-р Драга Тончева – президент на Българското дружество по геномика и генетика на човека, национален консултант по медицинска генетика, член на Национален консултативен съвет по редки болести;
  • Проф. д-р Георги Христов – ръководител  на Катедра "Оценка на здравните технологии" към Медицински университет - София.

Източник - RedMedia

Copyright © 2019. All Rights Reserved