• Тел.: +359 2 494 94 84
  • Факс:: +359 2 494 94 89

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

Проф. Илко Гетов е новият председател на Комисията по оценка на здравните технологии

25/10/2017

Проф. Илко Гетов е назаначен за председател на Комисията по оценка на здравните технологии към Националния център за опазване на обществено здраве и анализи (НЦОЗА) при Министерството на здравеопазването. Той поема поста от проф. Петко Салчев, който ще продължи работата си в НЦОЗА като директор на дирекция "Класификационни системи, лекарства и иновации".

Проф. Гетов е председател на Българския фармацевтичен съюз и член на Изпълнителния комитет на Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU).

Copyright © 2019. All Rights Reserved