• Phone: +359 2 494 94 84
  • Fax:: +359 2 494 94 89

II Национална конференция на Българското
Дружество по Дерматологична хирургия
13-14 март 2020г.

Регистрационен формуляр

Регистрация

Регистрационни такси и срокове Ранна такса до 01 Септември 2019 г. Късна такса до 28 Февруари 2020 г. Такса на място - след 28 Февруари 2020 г.
Такса членове
Такса нечленове / др специалисти
Такса лекари без специалности
Такса Студенти/ Специализанти
Регистрационната такса ще бъде валидна, само след заплащането ú в посочените срокове.

Таксите за участие в Конференцията включват:

  • Достъп до пленарни и научни сесии, фирмени презентации на 13 и 14 март
  • Достъп до медицинско изложение
  • Делегатски материали
  • Работни обяди
  • Кафе-паузи

Специални изисквания:


Научна Програма

Втора национална конференция е организирана от Българското дружество по дерматологична хирургия. Програмата на Конференцията ще включва гост лектори с индивидуални презентации, фирмени презентации и представяне на доклади. Всички детайли ще бъдат публикувани на: www.bulsds.com. Ако желаете да участвате в научната програма с научна лекция можете да изпращате Вашите абстракти директно към Научния комитет на следния мейл: georgi_tchernev@yahoo.de .

ПЛАЩАНИЯ


Сума за плащане:

Фирма
ЕИК
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес
Е-mail за получаване на фактура
Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма – попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК – попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност. В случай на неизпратени/ непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, НЮ ИВЕНТ не носи отговорност за издаване на фактура. Анулации се приемат само в писмена форма до НЮ ИВЕНТ по факс или email. Съобщението следва да съдържа цялата необходима информация за банковата сметка на получателя, по кояо следва да се възстанови сумата. Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. НЮ ИВЕНТ е регистрирана като администратор на лични данни.

Политика за анулации:
При анулиране на Вашето участие, до 13 декември 2019г., регистрационната такса се възстановява на 50%.
След 13 декември 2019г, таксата няма да бъде възстановена.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашето участие, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 02/ 494 94 84; 494 94 89; 0889 94 94 56 или на email:derma@newevent.bg Актуална информация за Конференцията можете да намирате на сайта на НЮ ИВЕНТ - www.newevent.bg , както и на сайта на БДДХ - www.bulsds.com