• Тел.: +359 2 494 94 84
  • Факс:: +359 2 494 94 89

КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ

Организирането на корпоративни събития е сред нещата, в които агенция NEW EVENT има изключително богат опит. Работили сме и продължаваме да работим за клиенти от ранга на - Bridgestone, Seeburger и Abbvie. Подготвени сме да отговорим на изискванията и глобалните гайдлайни, които следват нашите клиенти, и да направим събитие, което след това локалните офиси да представят със самочувствие на всяка една международна среща, та дори и да служи и за бенчмарк спрямо провежданите корпоративни събития в другите държави, в които компанията е представена.

Самият факт, че имаме богато портфолио от корпоративни събития, доказва нашия сериозен професионализъм. Провеждането на такъв род мероприятия е свързано с поемането на огромна отговорност. Най-често те са комуникационен инструмент, който е насочен към служителите на компанията.

И от начина и успешността на ивента зависи дали след това служителите в дадената фирма ще бъдат още по-мотивирани за по-високи резултати или ще имат повод за негативни коментари и създаване на непродуктивна работна среда. Ние разбираме високата степен на отговорност при организирането на корпоративни събития и разполагаме с подходящите инструменти, фасилитатори и умения, за да гарантираме перфектно изпълнение.

Като лицензирана агенция ние разполагаме с усъвършенствано ноу-хау за повеждане на корпоративни събития. Следвайки плътно, изпитания в редица ивенти, процес на действие, ние почти елиминираме възможността за поява на проблеми с локацията, техническото оборудване, настаняването или кетъринга. Има много елементи, които влизат в сложния пъзел на организирането на корпоративни събития и агенция NEW EVENT притежава познанието да ги подреди всеки път по перфектен начин. Неслучайно последната част от нашето ноу-хау включва оценка на постигнатите цели на събитието.

Copyright © 2022. All Rights Reserved