БЪЛГАРСКИ АЛИАНС ЗА ПРЕЦИЗИРАНА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА – БАППМ

ПЪРВА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Цел: Научно-практически форум за представяне на научни разработки и проекти, нови продукти, подходи, методики и концепции в областта на прецизираната и персонализирана медицина  - диагностика и терапия

Тематика на Първа Балканска Конференция по Персонализирана Медицина

 • Биология на рака, канцерогенеза, онкогенетика и нови терапевтични подходи
 • Прецизирана онкология и хематология: превенция, диагноза и лечение
 • Иновации – перспективи и стимули
 • Прецизирана диагностика, фармакогенетика/фармакогеномика и биомаркери
 • Нови и малко познати терапевтични области в прецизираната и персонализирана медицина
 • „Големи данни“ за по-добро здраве, реални данни и реални доказателства в прецизираната и персонализирана медицина
 • Грижа, основана на стойност и прецизирано здравеопазване
 • Персонализирано здравеопазване: Политики, Достъп/Стойност на иновациите
 • Персонализирано здраве и хуманна медицина
 • Човекът в персонализираното здравеопазване
 • Транслационна медицинска наука
 • Продължаващо обучение за здравните професионалисти
 • Правна и регулаторна рамка в прецизираната и персонализирана медицина

Участници:

 1. Представители на институциите: евродепутати, МЗ; Комисия по здравеопазване в НС;НЗОК; НСЦРЛП; НЦОЗА; ИАЛ и др.
 2. Представители на съсловните организации – БЛС, БФС
 3. Представители на ръководствата на Научни дружества и специалисти по патология, генетика, онкология, хематология, здравен мениджмънт и др.;
 4. Представители на академичните ръководства на медицинските университети
 5. Медицински специалисти, лекари, фармацевти и студенти по медицина и фармация, с интереси в областта на персонализираната медицина
 6. Представители на фармацевтичната и диагностична индустрия
София беше  домакин на Първата Балканска конференция по персонализирана медицина, организирана от Българския Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина (БАППМ). С нея се поставя и началото на изграждането на Балканска мрежа за персонализирана медицина. В процеса на създаване на мрежата, водеща роля ще има БАППМ, подпомогнат от Европейския Алианс за Персонализирана Медицина (ЕАПМ). Това обяви на  форума изпълнителният директор на  Европейски алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ) г-н Денис Хорган. Целта на мрежата ще е специалисти от всички страни на Балканите да обменят помежду си добри практики и опит в областта на персонализираната медицина и да работят заедно за интегриране на иновациите в системите на здравеопазването в региона.

Повече информация за БАППМ може да намерите на офиалния им сайт  - www.bappm.bg

 

Детайли за събитието
 • КлиентБЪЛГАРСКИ АЛИАНС ЗА ПРЕЦИЗИРАНА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА – БАППМ
 • Дата 26/10/2017 - 27/10/2017
 • МястоБест Уестърн Експо Хотел, София