НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

Съвременни аспекти на височинната подготовка в спорта

Целта на проекта е експерименталното установяване на съответствията между реална и моделирана височинна подготовка върху специалната и общата работоспособност на спортисти от спортове за издържливост, разработване и внедряване на тази база на нови съвремнни методики на тренировка, под ръководството на Проф. Вихрен Бачев, дн, катедра „Теория на спорта в НСА Васил Левски „и ръководител на Център за „Иновации, Технологичен трансфер и Интелектуална собственост“. 
 
Повече информация за НСА, може да откриете на официалния им сайт  www.nsa.bg

Детайли за събитието
  • КлиентНАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
  • Дата 28/10/2016 - 29/10/2016
  • МястоНСА, София