Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти

За шеста поредна година Институтът по физикохимия, БАН ще организира Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти, като за пръв път Семинарът ще се проведе извън територията на Института по физикохимия, сред красивата природа на курорта Боровец, и ще създаде условия за пълноценно двудневно общуване на всички участници. Това е възможно благодарение на финансовата подкрепа на проект по ОП НОИР (BG05М2ОР001-2.009-0023 „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“), спечелен от Института в началото на 2017г. Този проект ще финансира участието на всички 28 студенти, докторанти, млади учени, постдокторанти и преподаватели от т.н. целева група на проекта.

Повече за Института по физикохимия, БАН можете да намерите на официалния им сайт - http://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php.

Детайли за събитието
  • КлиентИнститут по физикохимия, БАН
  • Дата 09/07/2017 - 11/07/2017
  • Мястохотел Лион, Боровец