Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти

Лятно училище ИФХ - 2017 (18-21 септември 2017)

във връзка с изпълнение на проект BG05М2ОР001-2.009-0023, “Подкрепа за развитиета на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - ФАЗА 1” от 18 до 21.09.2017 ще бъде проведено “Лятно училище”.

Възможност за повишаване на квалификацията в областите:

  • Специализирано обучение в сферата на физикохимията и електрохимията, свързано с получаване на нови материали със зададени свойства, методи за охарактреризирането им и приложенията им в разнообразни технологии;
  •  Работа с опасни химични вещества и опазване на околната среда;
  •  Защита на интелектуална собственост и връзки с индустрията;
  •  Постерни сесии за представяне на научните изследвания на участниците в целевата група, както и за създаване на възможност за дискусии по конкретни научни резултати с присъстващите лектори и специалисти;
  •  Дискусионни клубове, свързани с изнесените тематични лекции и по научните тематики на участниците от целевата група;

Повече за Института по физикохимия, БАН можете да намерите на официалния им сайт - http://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php.

Детайли за събитието
  • КлиентИнститут по физикохимия, БАН
  • Дата 18/09/2017 - 21/09/2017
  • МястоСПА хотел Планината, Рибарица