Nuclear Structure and Related Topics

ЯДРЕНА СТРУКТУРА И СВЪРЗАНИ ТЕМИ (NSRT18)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Лабораторията по теоретична физика Боголюбов към Съвместния институт за ядрени изследвания (Дубна, Русия) и Институтът по ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН организират Международната конференция „Ядрена структура и свързани теми“ (NSRT18). Конференцията ще се проведе в Бургас (България), на 3 - 9 юни 2018 г.За първи път, конференцията на NSRT се провежда извън Дубна.
Програмата на конференцията ще обхване нови експериментални и теоретични разработки в изследванията за феномените на ядрената структура, от стабилни ядра до граници на стабилност.

Основните теми включват:
- еволюция на ядрените обвивки (черупки),
- колективни явления и гигантски резонанси,
- производство и свойства на екзотични и свръхтежки ядра,
- клъстерни структури и многотелесни корелации в ядрата,
- динамика на ядрените реакции и сесия,
- под- и близо до бариерни сблъсъци ядро-ядро,
- ядрена астрофизика.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ:
Анджела Брако (Милано, Италия) Хорст Ленске (Гисен, Германия)
Ричард Кастен (Йейл, САЩ) Марек Левитович (Ганил, Франция)
Йожеф Чех (Дебрецен, Унгария) Адам Май (Краков, Полша)
Севдалина Димитрова (София, България) Габриел Мартинес-Пинедо (GSI, Германия)
Сидни Гейлс (Орсей, Франция) Джие Мън (Пекин, Китай)
Анджела Гаргано (Наполи, Италия) Норберт Пиетрала (Дармщат, Германия)
Нгуен Ван Гиай (Орсей, Франция) Сара Пироне (Катания, Италия)
Емико Хияма (RIKEN, Япония) Едуард Саперщайн (Москва, Русия)
Михаил Иткис (Дубна, Русия) Ахим Швенк (Дармщат, Германия)
Алексей Коршениников (Москва, Русия) Димитър Тонев (София, България)
Лъчезар Костов (София, България) Дарио Вретенар (Загреб, Хърватия)
Ян Квасил (Прага, Чехия) Шан-Гуи Джоу (Пекин, Китай)
 

МЕСТЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Р. Йолос (Дубна) - съпредседател Н. Антоненко (Дубна)
В. Воронов (Дубна) - съпредседател Н. Арсенев (Дубна)
Ч. Стоянов (София) - съпредседател С. Ершов (Дубна)
Т. Шнайдман (Дубна) - научен секретар Г. Райновски (София)
А. Андреев (Дубна) А. Вдовин (Дубна)

Молим, желаещите да участват, да се регистрират чрез уебсайта на NSRT18 http://theor.jinr.ru/~nsrt18/ до 15 април 2018 г.

РЕЗЮМЕТА

Книжката с резюмета се планира да бъде публикувана и разпространена сред участниците в началото на конференцията. Резюметата ще бъдат използвани за избор на приноси от устното представяне. Едностранните резюмета трябва да бъдат написани на LATEX, стил на статията 12pt, или на програма Microsoft Word. Текстовата част трябва да бъде 6 инча (150 мм) ширина и 8,5 инча (216 мм) дълбочина, с изключение на номерата за страници. Заглавието трябва да бъде написано изцяло с главни букви, в горната част на страницата, без подчертаване. Името(ата) на автора(ите) трябва да се напише(ат) на следващия ред с главни и малки букви, предшествани от инициали. Името на института трябва да бъде написано на отделен ред, с главни и малки букви. Шаблоните за резюметата могат да бъдат намерени на уебсайта на конференцията. Крайният срок за изпращане на резюметата е 15 април 2018 г. Изпращат се на e-mail: nsrt18@theor.jinr.ru

Детайли за събитието
  • КлиентJoint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
  • Дата 03/06/2018 - 09/06/2018
  • МястоSol Nessebar Resort