Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда

На 2 и 3 ноември 2018г. в хотел Рамада, София ще се състои Първата Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда.

БДОДГ е професионална организация с идеална цел, член на Българската Асоциация по Радиология. Членове на Дружеството са лекари със специалност по Образна диагностика, активно практикуващи в областта на образната диагностика на гърдата. Нашето желание е за членове да привлечем колеги млади лекари, специализиращи Образна диагностика и рентгенови лаборанти.

Дружеството си е поставило за цел да разработи и въведе в клиничната практика, адекватен на световната практика, медицински стандарт по образна диагностика на гърда. Чрез организиране на конференции и квалификационни курсове да повишава и поддържа високо професионално ниво на членовете си.

На предстоящата Първа конференция на БДОДГ водещи специалисти от страната ще представят своя опит в областта на мамографията, ултразвуковата диагностика и приложението на магнитно - резонансната томография при ранното диагностициране на рака на гърдата.

Ще бъдат поканени гост-лектори от Европейската асоциация по образна дигнастика на гърда (EUSOBI).

Ще бъде представен доклад от представител на Националния Раков Регистър за заболяемостта и смъртността от рак на гърдата в България.

Ще бъдат обсъдени организационни въпроси за бъдещата дейност на Дружеството.

Във втория ден на Конференцията, със съдействието на водещите медицински компании, ще се организира практически курс, в който участниците да се докоснат до нови технологични възможности и решения на по-редки клинични случай.

ФИНАЛНАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Детайли за събитието
  • КлиентБългарско дружество по образна диагностика на гърда
  • Дата 02/11/2018 - 03/11/2018
  • Мястохотел Рамада, София