7-ми Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти

Седмият Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти се провежда в годината, в която Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” навършва 60 години от основаването си, юбилей, който отбелязваме под мотото „Модерни изследвания, основани на дългогодишна традиция и опит”. Това мото отразява „тайната” на успеха на българската физикохимична наука, двата задължителни елемента на всяка успешна научна дейност – приемственост, опираща се на традиция, същностно познание и богат изследователски опит и непрекъсната промяна, гарантираща „модерност” в смисъла на напредък в съзвучие със съвременните тенденции на научното развитие и идеи. Традицията на българската физикохимична школа е белязана с новаторство, високо научно качество, международна разпознаваемост и безспорен престиж и се дължи на успешната и плодотворна дейност на редица видни изследователи, учени по дух и призвание. Ролята на традицията за следващите поколения учени е понякога трудно оценима и може да изглежда, че тя противостои на стремежа към нови развития. Действително, търсенето на нови пътища, нови тематични направления и необичайни изследователски подходи, отклонението от установените парадигми в научното мислене и провокацията към общоприетото в науката са движещите сили на научното развитие. Несъмнено е обаче, че единството на стремежа към промяна и на традиция, в смисъл на качество на научните изследвания, дълбочина на познанието и ценностна система, са ключът към успеха и към постигането на онова ново научно познание, което е част от изконния стремеж на човешкия дух към откриване на неизвестното и разгадаване на необяснимото.

Актуална информация за семинара можете на намерите на сайта на ИФХ - http://ipc.bas.bg/media/SWPC_YSGS/7/seminar7_mladi_ucheni.html

Детайли за събитието
  • КлиентИнститут по физикохимия, БАН
  • Дата 25/04/2018 - 27/04/2018
  • МястоХотел "Алианс", град Пловдив