"Организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на събития за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

В рамките на 24 месеца Софийски университет „Св. Климент Охридски по проект: „Организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на събития за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще организира поредица от конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни/ден на отворените врати и кръгли маси на територията на Република България.

Детайли за събитието
  • КлиентСофийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Дата 19/11/2018 - 19/11/2020
  • МястоРепублика България