Конференция „Рак на гърдата от А до Я“

Целта на събитието е да даде трибуна на всички заинтересовани страни да представят гледната си точка и заявят своето място в общата картина на борбата с това най-често злокачествено заболяване сред жените.

Форумът ще даде възможност да се представят най-новите постижения в скрининга, ранната диагностика и терапия, както и вижданията за още по-успешно интердисциплинарно сътрудничество. Тематиката на конференцията обхваща: скрининг, ранна диагноза, презицирана диагностика – генетични и молекулярни тестове, патологична диагноза, образна диагностика, медикаментозно и комбинирано лечение, хирургично лечение, лъчетерапия, мониторинг на резултатите от лечението.

За да се превърне борбата с рака на гърдата в една история на успеха и спасения живот, е необходима политическа воля и институционална подкрепа за формиране на  здравна политика на обезпечаване на всички етапи от успешна единна стратегия със съответната правна, регулаторна и нормативна база.

Специални гости на събитието ще бъдат Доц. д-р Надя Димитрова – Обединен научен център на Европейската Комисия, Испра, Италия, която ще представи Инициативата на Европейската Комисия за рак на гърдата за осигуряване на качествена грижа и г-н Денис Хорган – изпълнителен директор на Европейски Алианс за Персонализирана Медицина.

В програмата са включени следните дискусионни панели:

  1. Място и роля на институциите в борбата с рака на гърдата. Достъп до диагностика и лечение
  2. Скрининг, ранна диагностика, презицирана диагностика и ролята им в избора на терапевтично поведение
  3. Мултидисциплинарният екип в диагностиката, лечението и мониторирането на резултата, критерии за експертен център
  4. Медикаментозно лечение: химиотерапия, таргетна, адювантна и неоадювантна терапия на рак на гърдата.

Каним Ви да се присъедините към нас. Очакваме Ви!

Програмата на Конференцията можете да видите тук.

Детайли за събитието
  • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/
  • Дата 17/05/2019 - 17/05/2019
  • Мястохотел Рамада, София