Събитието започва след:

Втора Национална Конференция на Българското Дружество по Дерматологична Хирургия (БДДХ)

Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) има за цел да работи за развитието, подобряването и утвърждаването на здравното образование и здравната култура на колегите в областта на дерматологичната хирургия, като същевременно с това допринася и за подпомагане и личностната реализация на разнороден тип специалисти, пряко или косвено свързани с дерматологичната хирургия и онкология.

Дерматологичната хирургия и дерматологичните хирурзи са едни от пионерите в областта на дерматологичната онкология и дерматологичната наука, благодарение на които се създават предпоставки за оптимални терапевтични решения в областта на онкологията и дерматологичната естетика.

Целта на ежегодните конгреси на БДДХ ще бъде да бъдат официализирани иновативните методики за лечение на рака на кожата, но така също и да се коментират погрешните стъпки в тази област. Дългите дискусии след всеки проблематичен казус би следвало да бъдат подложени на неминуема научна дисекция, които до изведат както клинициста, така и пациента до възможно най-благоприятен край.

Надяваме се този интердисциплинарен национален форум да стане една отворена врата между всички специалности, ангажирани с диагностиката и лечението на кожните тумори и неопластичните заболявания с разнородна генеза, но така също и на иновациите в областта на дерматологичната естетика/хирургия.

Предварителна програма на Конференцията можете да видите тук.

С уважение,

Проф д-р Георги Чернев, Председател на БДДХ

Детайли за събитието
  • КлиентБългарското Дружество по Дерматологична Хирургия (БДДХ)
  • Дата 13/03/2020
  • МястоСофия
регистрирай се сега