ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ И СЛАВИСТИ

57-ият Летен семинар по българистика ще се проведе от 14 юли до 3 август 2019 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст (БЧК).

Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски" е създаден през 1963 г. Той се провежда ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са поверени на Факултета по славянски филологии.

Семинарът е насочен основно към чуждестранни студенти, учени, преподаватели и преводачи, занимаващи се професионално с български език и култура, но също така и към хуманитаристи и бизнесмени, за които владеенето на езика и познаването на историята, културата и съвременното състояние на българите са необходими за други дейности.

Народностното, религиозно и расово многообразие на участниците в Летния университет предопределя наред с приоритетната българоцентричност на Семинара да се създава интернационален дух на взаиморазбирателство и приятелство.

Повече информация можете да намерите ТУК

Детайли за събитието
  • КлиентФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
  • Дата 14/07/2019 - 04/08/2019
  • МястоНационален учебен център на Българския червен кръст (БЧК), Лозен