СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛОКВИУМ ПО СТАРОБЪЛГАРИСТИКА

Посвещава се на 1150-ата годишнина от успението на св. Константин Философ-Кирил

След двайсет и пет години прекъсване международният колоквиум по старобългаристика възстановява своята дейност. В периода от 1978 до 1994 г. Колоквиумът се превърна в авторитетен научен форум, който събираше най-известните старобългаристи и палеослависти от България и света. Сред тях бяха непрежалимите ни колеги и учители Петър Динеков, Куйо Куев (първият директор на колоквиума), Румяна Павлова, Екатерина Дограмаджиева, Донка Петканова, Имре Тот, Олга Александровна Князевская, Имре Боба и много други. В тазгодишното седмо издание на Колоквиума ще вземат участие над четиридесет учени от дванайсет европейски страни.

Седмият международен колоквиум по старобългаристика се организира от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на Националната научна програма  „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (https://kinnpor.uni-sofia.bg), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Програмата на Седмия международен колоквиум по старобългаристика може да намерите тук .

Детайли за събитието
  • КлиентСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
  • Дата 26/08/2019 - 28/08/2019
  • МястоСУ „Свети Климент Охридски“