Професионална оценителска конференция

Професионална оценителска конференция на КНОБ „Европейски и национални стандарти - двата стълба на европейската оценка” ще се проведе на 11 октомври 2019 г. в гр. София.

Камара на независимите оценители в България / КНОБ / е създадена като юридическо лице, съгласно Закона за независимите оценители. КНОБ е учредена на Учредително събрание през март 2009 год. Тогава е приет Устав на Камарата, Кодекс за професионална етика на независимите оценители и са избрани членове и председатели на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика на Камарата. КНОБ е регистрирана по Закона за независимите оценители на 13 май 2009 год. КНОБ е професионална организация на оценители на активи, които извършват оценителска дейност на територията на Република България. КНОБ осигурява и регулира упражняването на професията на независим оценител в интерес на обществото. Камарата е орган по признаване на професионална квалификация за професията независим оценител по Закона за признаване на професионални квалификации.

Детайли за събитието
  • КлиентКамара на независимите оценители в България /КНОБ/
  • Дата 11/10/2019 - 11/10/2019
  • МястоЦентрален Военен клуб, София