Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология

БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специална си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели.

Основна тема на Академията по персонализирана молекулярна патология и онкология ще са малигнените тумори с неизвестно първично огнище – агностични тумори.

В лекционния курс ще бъдат застъпени следните подтеми:

  • Мултидисциплинарен подход в диагностиката и терапията на малигнените тумори с неизвестно първично огнище – агностични тумори;
  • Роля на образната и морфологична диагностика;
  • Терапевтична стратегия;
  • Персонализирана терапия;
  • Агностичните тумори – предизвикателства за здравната система – необходими промени.

Учебната програма е подходяща за патолози, онколози, генетици, молекулярни биолози, специалисти по образна диагностика и лъчетерапия, клинична лаборатория, лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина.

Безопасността на всички курсисти, лектори и гости е приоритет за нас, така че ще бъдат спазени всички препоръчани противоепидемични мерки.

Участниците в Академията ще получат сертификати.

ПРОГРАМА за събитието можете да изтеглите от тук.

Очакваме Ви!

Детайли за събитието
  • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/ И МУ Плевен
  • Дата 18/09/2020 - 18/09/2020
  • Мястозала Панорама, Интер Експо Център, София