Събитието започва след:

Пролетна Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология

Уважаеми колеги,

След задълбочено обсъждане и внимателно проследяване на информацията за разпространието и предпазните мерки, свързани с корона вируса COVID-19, Управителният съвет на Българския Алианс за прецизирана и персонализирана медицина-БАППМ взе трудното решение да отложи Пролетната Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология, организирана от БАППМ и Медицински Университет Плевен, която трябваше да се проведе на 04.04.2020 г. в зала „Панорама“, Интер Експо Център, София. Планираме провеждането на Академията през есента на 2020 г., на същото място, по същата програма, при същите условия.

БАППМ следи постоянно нарастващото през последните седмици разпространение на COVID-19. Това, основаващо се на достоверна информация решение беше взето след обстоен преглед и обсъждане на множеството фактори, влияещи на Академията, включително предприетите от правителството, здравните институции, академичните структури мерки, ограничаващи служебните пътувания и събития, свързани със събирането на много хора на закрито. Очевидно е, че всички тези фактори повлияват негативно на възможността на лекторите и участниците в обучителната програма да участват пълноценно в Академията.

Здравето, безопасността и сигурността на всички участници в Пролетната Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология е основен приоритет на БАППМ. Убедени сме, че решението ни за отлагане на събитието е напълно коректно, с цел предпазване от потенциален контакт с корона вирус на всички участници в него. Напълно осъзнаваме, че отлагането на Академията носи разочарование на всички заинтересовани от нашата дейност партньори, тъй като тематиката, мултидисциплинарния и характер и изключително високото ниво на експертиза на лекторите, предизвика много голям интерес сред представителите на няколко медицински специалности.

С уважение:

гр. София Д-р Жасмина Коева-Балабанова

Председател на УС на БАППМ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специална си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели.

Основна тема на Пролетната Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология ще са малигнените тумори с неизвестно първично огнище – агностични тумори.

В лекционния курс ще бъдат застъпени следните подтеми:

Мултидисциплинарен подход в диагностиката и терапията на малигнените тумори с неизвестно първично огнище – агностични тумори.

Роля на образната и морфологична диагностика.

Терапевтична стратегия.

Персонализирана терапия.

Агностичните тумори – предизвикателства за здравната система – необходими промени.

Специален гост-лектор на Пролетната Академия по молекулярна патология и онкология ще бъде д-р Беата Ягиелска – Заместник-директор, ръководител Департамент по онкодиагностика, онкокардиология и палиативни грижи, Научен Институт по онкология „Мария Склодовска-Кюри“, Варшава, Президент на Полски Алианс за Персонализирана Медицина.

Водещи лектори ще бъдат проф. д-р Савелина Поповска, дмн – заместник-ректор и ръководител катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен; проф. д-р Соня Сергиева, дмн – началник отделение „Нуклеарна медицина“, СБАЛОЗ, София; доц. д-р Весела Стойнова – Клиника по образна диагностика, „Аджибадем Сити Клиник „Младост“, София и др. изтъкнати специалисти и експерти.

Учебната програма е подходяща за патолози, онколози, генетици, молекулярни биолози, специалисти по образна диагностика и лъчетерапия, клинична лаборатория, лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина.

Участниците в Академията ще получат сертификати.

ПРОГРАМА за събитието можете да изтеглите от тук.

Очакваме Ви!

Детайли за събитието
  • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/ И МУ Плевен
  • Дата 04/04/2020
  • Мястозала Панорна, Интер Екпо Център, София
регистрирай се сега