„Технически университет – Варна с грижа за устойчивото развитие на синята икономика”

Технически университет – Варна Ви кани да вземете участие в организирано събитие под наслов: „Технически университет – Варна с грижа за устойчивото развитие на синята икономика”, което ще се проведе в хибриден формат на 9 декември 2021 г., Рослин Димят Хотел Варна, гр. Варна.
Събитието е част от инициатива за изграждане на иновационен капацитет за използване на новите технологии в областта на „изкуствения интелект“ и „големи данни“ в науките за опазване на околната среда и преминаване към кръговата икономика. Мероприятието се финансира от проект CloudEARTHi.

Регистрацията на събитието ще започне в 09:00ч. Проф. Тодор Ганчев, Технически университет – Варна, ще открие официално събитието в 09:30 ч. в зала Панорама 13, Рослин Димят Хотел, Варна.

Програмата ще се състои от два лекционни панела:
• 09:40 – 10:20 - Проучвания върху китоподобните бозайници в Черно Море - анализ на заплахите и препоръки за опазване, доц. д-р Венцеслав Делов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

• 10:20 – 11:00 - Хидрофизична характеристика на морските пространства на Република България. Проблеми при осигуряване на научните изследвания и приложните дейности с актуална океанографска информация, проф. д-р Димитър Трухчев

Програмата ще завърши с Кръгла маса - дискусия „Устойчиво развитие на синята икономика във Варненска област – предизвикателства и възможности“ и коктейл за всички участници в събитието.

Очаквам Ви!

С уважение,
Доц. Валентина Маркова
Технически университет – Варна

Детайли за събитието
  • КлиентТехнически университет – Варна
  • Дата 09/12/2021 - 09/12/2021
  • МястоРослин Димят Хотел Варна, гр. Варна