Работна среща по проект ЯМР спектроскопия с in situ облъчване при дизайн на нови функционални материали ( LED-NMR )

Работна среща по проект „ЯМР спектроскопия с in situ облъчване при дизайн на нови функционални материали (LED-NMR)“ , финансиран от ФНИ (проект КП-06-Н29/6), ръководител проф. д-р Николай Василев се проведе в периода 11-13 ноември 2022, хотел Аугуста 2022 г. 

В събитието се включиха учени и експерти от Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, Софийски университет "Св. Климент
Охридски", Институт по обща и неорганична химия – БАН, Институт по полимери - БАН и Институт по електроника - БАН.

Детайли за събитието
  • КлиентИнститута по органична химия с център по фитохимия, Българска академия на науките
  • Дата 11/11/2022 - 13/11/2022
  • Мястохотел Аугуста СПА, Хисаря