Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на събития, касаещи реализацията на програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
„Осигуряване на логистика и организация на събития, свързани с изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA”.
Конкретните цели на този договор са, както следва:
• Организирани събития по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия 2014-2020 г., свързани с финалната й фаза и подготовката за програмния период 2021-2027 г.
• Организирани събития по Interreg-IPA CBC България-Република Северна Македония 2014-2020 г., свързани с финалната му фаза и подготовката за програмния период 2021-2027 г.
• Организирани събития по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Турция 2014-2020 г., свързани с финалната й фаза и подготовката за програмния период 2021-2027 г.
В рамките на прокта ще бъдат оргнизирани 32 събития, както следва по типове:
• Съвместни срещи на комитета за наблюдение
• Технически срещи
• Обучителни събития
• Заседания на съвета за стратегия
• Информационни дни
• Форум за търсене на партньори
• Заключителна конференция
• Ден на европейското сътрудничество

Детайли за събитието
  • КлиентМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Дата 01/03/2023 - 31/12/2023
  • МястоБългария, Сърбия, Северна Македония и Турция