• Тел.: +359 2 494 94 84
 • Факс:: +359 2 494 94 89

Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Мозъчни тумори“

Уважаеми колеги,

Каним ви на Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина на тема „Мозъчни тумори“ на 09-10.06.2023г., в „Рослин Димят Хотел “, гр. Варна.

Академията ще се проведе в рамките на два дни.
 

Първият ден ще бъде в мултидисциплинарен формат, който ще включва лекции на водещи специалисти от всички медицински специалности, които участват в диагностиката и комплексното лечение на мозъчните тумори. Този модул ще бъде подходящ за специалисти и специализанти по обща и клинична патология, медицинска генетика, молекулярна биология, образна диагностика, неврохирургия, медицинска онкология, детска онкология, лъчетерапия. 
 

Вторият ден ще бъде посветен на специализирано обучение по молекулярна патология и прецизна диагностика на мозъчните тумори при възрастни и при деца. Курсът включва изучаване на патологията на туморите на ЦНС с акцент върху класификацията на първичните мозъчни тумори, СЗО, 2021г. и общите промени в структурата, номенклатурата, диагностичните правила, определяне на степента на малигненост и на специфичните промени в отделните таксономични категории мозъчни тумори. Важно място заема ролята на молекулярнопатологичните /имунохистохимични и генетични/ изследвания, база за изграждане на модерна интегративна диагноза.
 

В рамките на курса, освен лекционен материал се провежда и практическо обучение с демонстрация на хистологични препарати от клинични случаи и дигитална патология. Курсът е предназначен  за докторанти, специализанти и за специалисти по клинична патология за осъвременяване на знанията им в областта на невроонкологията, която е динамична и бързо променяща се медицинска дисциплина. Подходящ е също за специализанти по неврохирургия, образна диагностика  и медицинска онкология.

Участниците в Академията ще получат сертификати.

Очакваме ви!
Д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на УС на БАППМ

 

09.06.2023

Първи ден: Мултидисциплинарен формат – експерти от всички медицински специалности, които имат отношение към диагностиката на мозъчните тумори, ще представят новостите в темата „Мозъчни тумори“

Подходящ за специалисти и специализанти по патология, медицинска генетика, онкология, образна диагностика, неврохирургия, лъчетерапия

13:30 - 14:00 Регистрация

14:00 – 14:10 Откриване – д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

14:10 – 14:30 Мозъчни тумори – въведение – проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра по патологоанатомия, МУ Плевен

14:30 – 15:00 Класификация на туморите на ЦНС, СЗО, 2021г., с акцент върху първичните мозъчни тумори. Диагностична и предиктивна роля на молекулярнопатологичните биомаркери – доц. д-р Маргарита Каменова, дм, Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ „Пирогов“

15:00 – 15:30 Образна диагностика на мозъчните тумори – Доц. д-р Радослав Георгиев, дм, Ръководител Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

15:30 – 16:00 Прецизна диагностика на мозъчните тумори – генетични и молекулярни тестове – д-р Елица Бечева-Крайчир, Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен

16:00 – 16:10 Дискусия

16:10 – 16:30 Кафе-пауза

16:30 – 17:00 Хирургично лечение на мозъчните тумори. Приложение на роботизирана хирургия при мозъчни тумори – Проф. д-р Явор Енчев, дм, Ръководител клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

17:00 – 17:30 Лъчетерапия на мозъчни тумори – проф. д-р Елица Енчева – Мицова, дм, Началник Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

17:30 – 18:00 Медикаментозно лечение на мозъчни тумори Д-р Росица Кръстева, Управител Онкологичен център „Уни Хоспитал“ , Панагюрище

18:00 – 18:30 Мозъчни тумори при деца – д-р Иван Боронсузов, дм, Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ“, София

18.30 – 19.00 Отключване на потенциала на прецизната медицина в Европа относно мозъчните тумориАдв. Пламен Таушанов, Председател на УС на БАЗП

19:00 – 19:20 Дискусия

19:30 – 22:00 Вечеря

 

10.06.2023

Втори ден: Специализирано обучение, предназначено  за докторанти, специализанти и за специалисти по  клинична патология за осъвременяване на знанията им в областта на невроонкологията, която е динамична и бързо променяща се медицинска дисциплина.

Подходящо е също за специализнати по неврохирургия, образна диагностика  и медицинска онкология.

Включва: хистологична и имунохистохимична характеристика на глиалните тумори у възрастни индивиди и у деца. Генетичният профил – водещо доказателство за диагноза и диференциална диагноза между астроцитоми и олигодендроглиоми. Значение на ИХХ изследвания и  особено на генетичния профил за диагнозата, определяне на степента на малигненост и провеждане на подходяща терапия при глиомите. Субкласификация на епендимните тумори и прогностично значение на генетичните алтерации при тях. Медулобластомът – стабилен терминологично тумор, но с алтернативни 2 вида класификации -  въз основа на хистологични и на генетични параметри. Идентификация на други ембрионални педиатрични тумори с помощта на молекулнопатологичните увреждания в тях. ИХХ изследвания -решаващи за определяне на първичния тумор при метастатични тумори и полезни за диференциалната диагноза с първични глиални и менингеални мозъчни тумори. Основни характеристики на субтиповете на менингиомите според : а/ хистологичните структури и б/ степента на малигненост. 

09:00 – 09:30 Регистрация и кафе „Добро утро“

09:30 – 11:00 Тема:  Астроцитоми  2-4 ст. Олигодендроглиоми 2,3 ст. Глиобластом,4 ст. Диагностични критерии: цитологични , хистологични, имунохистохимични /ИХХ/, генетични. Демонстрация на случаи и обсъждане. Модератори: доц. Д. Дженков, Ръководител Катедра "Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", Медицински университет - Варна, д-р Г. Стоянов, Медицински университет - Варна

11:00 – 13:00 Тема: Педиатрични глиоми. Епендимоми. Медулобластом и други ембрионални тумори. Интегрирана хистологична и молекулярнопатологична диагноза. Демонстрация на случаи и обсъждане. Модератор: доц. М. Каменова 

13:00 – 14:00 Работен обяд

14:00 – 15:00 Тема: Метастатични тумори на мозъка. ИХХ алоритъм за диагноза и диференциална диагноза. Демонстрация на случаи. Модератор: доц. М. Каменова

15:00 – 16:00 Практически занятия. Дигитална патологична диагноза на първични мозъчни тумори. Модератори: доц. Д. Дженков, д-р Г. Стоянов

16:00 – 16:30 Кафе-пауза

16:30 – 18:30 Практически занятия. Дигитална патологична диагноза на първични мозъчни тумори  - продължение. Модератори: доц. Д. Дженков, д-р Г. Стоянов, доц. д-р Маргарита Каменова

18.30 – 18.40 Закриване

 

Регистрационна такса

Такса участие - 70 лв. 

Регистрационната такса включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • Кафе-паузи;
 • Официална вечеря на 09 юни 2023 г.

Такса участие за студенти - 30 лв. 

Регистрационната такса за студенти включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • Кафе-паузи.

В деня на регистрацията за събитието на 09 юни 2023г. студентът трябва да представи студентската си книжка.

Лектори на Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Мозъчни тумори“ 

Д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на Управителния съвет на Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина - БАППМ

Проф. д-р Савелина Поповска, дм
Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Акад. Маргарита Каменова, дм,
Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ "Пирогов"

Доц. д-р Радослав Георгиев, дм
Ръководител Клиника по образна диагностика, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Д-р Елица Бечева-Крайчир
Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ "Сърце и Мозък", Плевен

Проф. д-р Явор Енчев, дм,
Ръководител Клиника по неврохирургия, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Проф. д-р Елица Енчева - Мицова, дм
Началник Клиника по лъчелечение, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Д-р Родица Кръстева,
Управител Онкологичен център "Уни Хоспитал", Панагюрище 

Проф. д-р Добрин Константинов, дм,
Началник Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ "Царица Йоана ИСУЛ", София 

Проф. д-р Деян Дженков, дм,
Ръководител Катедра "Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" , Медицински университет Варна

Детайли за събитието
 • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/ И МУ Плевен
 • Дата 09/06/2023 - 10/06/2023
 • МястоРослин Димят Хотел Варна, гр. ВарнаCopyright © 2023. All Rights Reserved

https://ejournal.unisi.ac.id/paito-sdy/https://www2.faac.unesp.br/pluris/togel-kamboja/https://jipt.ppj.unp.ac.id/akun-pro-rusia/http://185.35.ifastnet.com/luciaone/http://185.35.ifastnet.com/pgslots/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://stie-assholeh.ac.id/ovo-slot/https://stai-alittihad.ac.id/wp-includes/slot-demo/https://sugar-rush-pragmatic.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://aztec-gems.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://euangelion.iakntarutung.ac.id/docs/slot-server-luar/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/slot/https://true-walletslot.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://journal.ipw.ac.id/togel-kamboja/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/docs/https://stikesalifah.ac.id/slot-dana/https://starlight-princess-demo.azurefd.net/https://football-bet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://89football-betting.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://penerbit.undip.ac.id/public/https://slots-wallet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://betflix-slot.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://pgslots-game.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://gitis-ojs.tmweb.ru/pgslots/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/1ufabet/https://umnu.ac.id/wp-includes/slot-bonus/https://mold.kubg.edu.ua/slots-online/https://karsis.smkn1blado.sch.id/img/togel-kamboja/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-demo/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/data-macau/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-server-luar/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-gacor/https://peternakan.umnu.ac.id/gates-of-olympus/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-demo-pgsoft/https://peternakan.umnu.ac.id/keluaran-macau/https://peternakan.umnu.ac.id/akun-pro-kamboja/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-hk/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-sdy/https://stahbgk.ac.id/wp-includes/slot-luar-negeri/https://stit-almubarok.ac.id/~/slot-ovo/https://slot-bonanza-demo.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://bud.nuwm.edu.ua/~/pyramid-bonanza/https://ejournal.unisi.ac.id/slot-server-luar/https://ejournal.unisi.ac.id/data-hk/https://ejournal.unisi.ac.id/data-sgp/https://tematik.unisi.ac.id/togel-china/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/slot-demo/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-demo-sweet-bonanza/https://elearning.sman48-jkt.sch.id/-/slot-luar-negeri/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/locale/slot-gacor-anti-rungkad/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/data-hk/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-ovo/https://rbiad.com.br/togel-kamboja/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/live22/https://universal.ac.id/wp-includes/slot-idn/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/fun88/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/slot-deposit-pulsa/https://stie-assholeh.ac.id/slot-luar-negeri/https://euangelion.iakntarutung.ac.id/-/slot-qris/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/paito-sgp/https://stie-assholeh.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/js/https://stie-assholeh.ac.id/slot-gacor-malam-ini/https://classyfm.co.id/frontend/slot-deposit-pulsa-10-ribu-tanpa-potongan/https://stie-assholeh.ac.id/sv388/https://euangelion.iakntarutung.ac.id/akun-pro-thailand/https://jurnal.sttbmwt.ac.id/https://stie-assholeh.ac.id/judi-bola/https://fbis.unipem.ac.id/slot-demo/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/ojs/slot-demo-pg/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/https://penerbit.undip.ac.id/styles/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/slot-deposit-dana/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://truewallet-slot.d1ekshzdxo8b3v.amplifyapp.com/