Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Мозъчни тумори“

Уважаеми колеги,

Каним ви на Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина на тема „Мозъчни тумори“ на 09-10.06.2023г., в „Рослин Димят Хотел “, гр. Варна.

Академията ще се проведе в рамките на два дни.
 

Първият ден ще бъде в мултидисциплинарен формат, който ще включва лекции на водещи специалисти от всички медицински специалности, които участват в диагностиката и комплексното лечение на мозъчните тумори. Този модул ще бъде подходящ за специалисти и специализанти по обща и клинична патология, медицинска генетика, молекулярна биология, образна диагностика, неврохирургия, медицинска онкология, детска онкология, лъчетерапия. 
 

Вторият ден ще бъде посветен на специализирано обучение по молекулярна патология и прецизна диагностика на мозъчните тумори при възрастни и при деца. Курсът включва изучаване на патологията на туморите на ЦНС с акцент върху класификацията на първичните мозъчни тумори, СЗО, 2021г. и общите промени в структурата, номенклатурата, диагностичните правила, определяне на степента на малигненост и на специфичните промени в отделните таксономични категории мозъчни тумори. Важно място заема ролята на молекулярнопатологичните /имунохистохимични и генетични/ изследвания, база за изграждане на модерна интегративна диагноза.
 

В рамките на курса, освен лекционен материал се провежда и практическо обучение с демонстрация на хистологични препарати от клинични случаи и дигитална патология. Курсът е предназначен  за докторанти, специализанти и за специалисти по клинична патология за осъвременяване на знанията им в областта на невроонкологията, която е динамична и бързо променяща се медицинска дисциплина. Подходящ е също за специализанти по неврохирургия, образна диагностика  и медицинска онкология.

Участниците в Академията ще получат сертификати.

Очакваме ви!
Д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на УС на БАППМ

 

09.06.2023

Първи ден: Мултидисциплинарен формат – експерти от всички медицински специалности, които имат отношение към диагностиката на мозъчните тумори, ще представят новостите в темата „Мозъчни тумори“

Подходящ за специалисти и специализанти по патология, медицинска генетика, онкология, образна диагностика, неврохирургия, лъчетерапия

13:30 - 14:00 Регистрация

14:00 – 14:10 Откриване – д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

14:10 – 14:30 Мозъчни тумори – въведение – проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра по патологоанатомия, МУ Плевен

14:30 – 15:00 Класификация на туморите на ЦНС, СЗО, 2021г., с акцент върху първичните мозъчни тумори. Диагностична и предиктивна роля на молекулярнопатологичните биомаркери – доц. д-р Маргарита Каменова, дм, Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ „Пирогов“

15:00 – 15:30 Образна диагностика на мозъчните тумори – Доц. д-р Радослав Георгиев, дм, Ръководител Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

15:30 – 16:00 Прецизна диагностика на мозъчните тумори – генетични и молекулярни тестове – д-р Елица Бечева-Крайчир, Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен

16:00 – 16:10 Дискусия

16:10 – 16:30 Кафе-пауза

16:30 – 17:00 Хирургично лечение на мозъчните тумори. Приложение на роботизирана хирургия при мозъчни тумори – Проф. д-р Явор Енчев, дм, Ръководител клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

17:00 – 17:30 Лъчетерапия на мозъчни тумори – проф. д-р Елица Енчева – Мицова, дм, Началник Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

17:30 – 18:00 Медикаментозно лечение на мозъчни тумори Д-р Росица Кръстева, Управител Онкологичен център „Уни Хоспитал“ , Панагюрище

18:00 – 18:30 Мозъчни тумори при деца – д-р Иван Боронсузов, дм, Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ“, София

18.30 – 19.00 Отключване на потенциала на прецизната медицина в Европа относно мозъчните тумориАдв. Пламен Таушанов, Председател на УС на БАЗП

19:00 – 19:20 Дискусия

19:30 – 22:00 Вечеря

 

10.06.2023

Втори ден: Специализирано обучение, предназначено  за докторанти, специализанти и за специалисти по  клинична патология за осъвременяване на знанията им в областта на невроонкологията, която е динамична и бързо променяща се медицинска дисциплина.

Подходящо е също за специализнати по неврохирургия, образна диагностика  и медицинска онкология.

Включва: хистологична и имунохистохимична характеристика на глиалните тумори у възрастни индивиди и у деца. Генетичният профил – водещо доказателство за диагноза и диференциална диагноза между астроцитоми и олигодендроглиоми. Значение на ИХХ изследвания и  особено на генетичния профил за диагнозата, определяне на степента на малигненост и провеждане на подходяща терапия при глиомите. Субкласификация на епендимните тумори и прогностично значение на генетичните алтерации при тях. Медулобластомът – стабилен терминологично тумор, но с алтернативни 2 вида класификации -  въз основа на хистологични и на генетични параметри. Идентификация на други ембрионални педиатрични тумори с помощта на молекулнопатологичните увреждания в тях. ИХХ изследвания -решаващи за определяне на първичния тумор при метастатични тумори и полезни за диференциалната диагноза с първични глиални и менингеални мозъчни тумори. Основни характеристики на субтиповете на менингиомите според : а/ хистологичните структури и б/ степента на малигненост. 

09:00 – 09:30 Регистрация и кафе „Добро утро“

09:30 – 11:00 Тема:  Астроцитоми  2-4 ст. Олигодендроглиоми 2,3 ст. Глиобластом,4 ст. Диагностични критерии: цитологични , хистологични, имунохистохимични /ИХХ/, генетични. Демонстрация на случаи и обсъждане. Модератори: доц. Д. Дженков, Ръководител Катедра "Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", Медицински университет - Варна, д-р Г. Стоянов, Медицински университет - Варна

11:00 – 13:00 Тема: Педиатрични глиоми. Епендимоми. Медулобластом и други ембрионални тумори. Интегрирана хистологична и молекулярнопатологична диагноза. Демонстрация на случаи и обсъждане. Модератор: доц. М. Каменова 

13:00 – 14:00 Работен обяд

14:00 – 15:00 Тема: Метастатични тумори на мозъка. ИХХ алоритъм за диагноза и диференциална диагноза. Демонстрация на случаи. Модератор: доц. М. Каменова

15:00 – 16:00 Практически занятия. Дигитална патологична диагноза на първични мозъчни тумори. Модератори: доц. Д. Дженков, д-р Г. Стоянов

16:00 – 16:30 Кафе-пауза

16:30 – 18:30 Практически занятия. Дигитална патологична диагноза на първични мозъчни тумори  - продължение. Модератори: доц. Д. Дженков, д-р Г. Стоянов, доц. д-р Маргарита Каменова

18.30 – 18.40 Закриване

 

Регистрационна такса

Такса участие - 70 лв. 

Регистрационната такса включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • Кафе-паузи;
 • Официална вечеря на 09 юни 2023 г.

Такса участие за студенти - 30 лв. 

Регистрационната такса за студенти включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • Кафе-паузи.

В деня на регистрацията за събитието на 09 юни 2023г. студентът трябва да представи студентската си книжка.

Лектори на Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Мозъчни тумори“ 

Д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на Управителния съвет на Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина - БАППМ

Проф. д-р Савелина Поповска, дм
Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Акад. Маргарита Каменова, дм,
Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ "Пирогов"

Доц. д-р Радослав Георгиев, дм
Ръководител Клиника по образна диагностика, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Д-р Елица Бечева-Крайчир
Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ "Сърце и Мозък", Плевен

Проф. д-р Явор Енчев, дм,
Ръководител Клиника по неврохирургия, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Проф. д-р Елица Енчева - Мицова, дм
Началник Клиника по лъчелечение, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Д-р Родица Кръстева,
Управител Онкологичен център "Уни Хоспитал", Панагюрище 

Проф. д-р Добрин Константинов, дм,
Началник Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ "Царица Йоана ИСУЛ", София 

Проф. д-р Деян Дженков, дм,
Ръководител Катедра "Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" , Медицински университет Варна

Детайли за събитието
 • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/ И МУ Плевен
 • Дата 09/06/2023 - 10/06/2023
 • МястоРослин Димят Хотел Варна, гр. Варна