Семинар на тема „Фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия“

Четвъртият семинар от програмата на ЦК ХИТМОБИЛ на тема  „Фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия“ ще се проведе на 28 март 2023 г., в Конферентна зала – ИЕЕС-БАН, ет. 3.

ХИТМОБИЛ има за цел изграждане и развитие на Център по компетентност, насочен към научни изследвания, експериментално развитие и трансфер на знания в областта „Технологии и системи за за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.

 

Детайли за събитието
  • КлиентИнститут по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН
  • Дата 28/03/2023 - 28/03/2023
  • МястоИнститут по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН