Събитието започва след:

XXVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО АНАТОМИЧНО ДРУЖЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,
Имам удоволствието да ви уведомя, че от 29.09. до 01.10.2023 година ще се проведе ХХVI Национален конгрес на Българското анатомично дружество с международно участие, който се организира от катедрата по анатомия, хистология и ембриология при Медицински университет – София.
Основните тематики на конгреса обхващат всички области на макроскопската и микроскопска анатомия, клетъчна и молекулярна биология, клинична анатомия, образна анатомия, ембриология и антропология.
Научната програма на конгреса включва пленарни лекции, устни и постерни съобщения. По време на конгреса ще бъде представена и годишната лекция на Европейската федерация по експериментална морфология (2023 EFEM lecture). Резюметата на научните съобщения ще бъдат отпечатани в специално  допълнително издание на списание Acta morphologica et anthropologica.

Ще се радваме да приветстваме вас и вашите сътрудници в София! 

С уважение,
проф. д-р Николай Лазаров, дмн
ръководител на катедрата по анатомия, хистология и ембриология
Медицински университет-София
Председател на Българското анатомично дружество

Конгресът ще бъде мултидисциплинарен и с международно участие. Основните тематики на предстоящия конгрес ще са:

    макро- и микроскопска анатомия
    клетъчна и молекулярна биология
    клинична анатомия
    образна анатомия
    ембриология
    антропология

Резюметата на научните съобщения ще бъдат отпечатани в специално допълнително издание на списание Acta morphologica et anthropologica. Те трябва да бъдат изготвени съгласно изискванията на списанието, които можете на видите в прикачените инструкции за тяхното изготвяне. Освен това, избрани съобщения ще бъдат публикувани в пълен текст в предстоящ брой на същото списание. Моля в срок до 30 юни 2023 год. да изпратите на следния e-mail адрес: BAScongress.2023@medfac.mu-sofia.bg заглавието на съобщението (на български и английски език), авторския колектив с подчертано името на представящия автор и предпочитания начин на презентация. Крайният срок за изпращане на резюметата е 15 юли 2023 година.

Видове регистрационни такси:

 • ранна такса - членове на БАД - 100 лв.
 • късна такса - членове на БАД - 120 лв.
 • такса на място - членове на БАД - 135 лв.

 • ранна такса - нечленове на БАД - 130 лв.
 • късна такса - нечленове на БАД - 150 лв.
 • такса на място - нечленове на БАД - 165 лв.

 • такса студенти - 0 лв., само с предварителна регистрация

  Участниците ще получат делегатските си материали на мястото на събитието, възможност за участие в научни и постерни сесии и изложение на фирми спонсори, участие в кафе паузи и обяди, коктейл и официална вечеря.

През м. май 2023г. ще бъде отворена и регистрацията за участие!


Важни дати и срокове:

Срок за заплащане на ранна такса –  до 30 Юни 2023 г. 
Срок за заплащане на късна такса –  до 31 Август 2023 г.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашето участие, не се колебайте да се свържете с нас на телефон:  02/ 494 94 84; 02/ 494 94 89; 0889 94 94 82 или на email: anatomy@newevent.bg

И тази година, Конгресът предвижда фирмено изложение, на което фирмите ще представят нови продукти и информация за лечението с тях. Ще има и практически семинари по актуални направления в областта на невросонологията.

За повече информация за фирмено участие, можете да се обръщате към:
Мариана Недева
Моб. телефон: 0887 861 840
Тел: 02 494 94 84; Факс: 02/494 94 89
Е-mail: m.nedeva@newevent.bg

ЗАЯВКА, ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ:

Минималната площ, която може да бъде наета за дните на изложбата е 4 кв.м.

Заявки за участие се приемат в писмена форма, като допълнително се уточняват всички детайли и условия на участието.

Избор на конкретен щанд може да бъде направен след заплащане на избрания пакет, по ред на изпратените заявки от фирмите спонсори.

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, в който период следва да постъпи заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

Краен срок за изпращане на формата за участие – 31 Юли 2023 г.

Краен срок за промени и анулации, в писмен вид – 30 Август 2023 г.

Заплащането на всички заявени услуги (фирмено участие, хотелско настаняване, други) се осъществява преди протичане на събитието.

Събитието ще се проведе при стриктно спазване на действащите в периода противоепидемични мерки, издадени от компетентни органи, като всички лица и участници в събитието, носят лична отговорност за спазването им.

Детайли за събитието
 • КлиентБЪЛГАРСКО АНАТОМИЧНО ДРУЖЕСТВО - БАД
 • Дата 29/09/2023 - 01/10/2023
 • МястоСофия