XXVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО АНАТОМИЧНО ДРУЖЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

В периода 29.09. до 01.10.2023 година се проведе ХХVI Национален конгрес на Българското анатомично дружество с международно участие, който се организира от катедрата по анатомия, хистология и ембриология при Медицински университет – София.
Основните тематики на конгреса бяха всички области на макроскопската и микроскопска анатомия, клетъчна и молекулярна биология, клинична анатомия, образна анатомия, ембриология и антропология.
В рамките на тридневната научна програма на конгреса участие взеха над 140 участника и бяха представени над 40 устни и 50 постерни съобщения. По време на конгреса беше представена и годишната лекция на Европейската федерация по експериментална морфология (2023 EFEM lecture) от Проф. Дойчин Ангелов. 

По време на конгреса беше представен и workshop на тема „3Д стереоскопична анатомия на мозъчното кръвообращение“ , базирана на 3Д фотореалистичните дисекционни модели.

Програмата можете да свалите от ТУК.

Благодарим на всички колеги, които активно взеха участие в Конгреса и допринесоха за високото научно ниво с техните доклади! 

С уважение,проф. д-р Лазар Желев, дм                                                                                                 
Председател на Организационния Комитет                                                                                           
Ръководител на Катедра по анатомия, хистология и                                                                           
ембриология, Медицински университет-София

 

Проф. д-р Николай Лазаров, дм, дмн
Председател на Българското анатомично дружество
Катедра по анатомия, хистология и ембриология,
Медицински университет-София

Конгресът беше мултидисциплинарен и с международно участие. Основните тематики на предстоящия конгрес бяха:

    макро- и микроскопска анатомия
    клетъчна и молекулярна биология
    клинична анатомия
    образна анатомия
    ембриология
    антропология

Международните гости на конгреса бяха изявени учени в областта, които представиха на българските си колеги новости и интересни казуси. Проф. Д-р Валентин Джонов е възпитаник на Медицинския Университет – София. Специализирал е в Швейцария, където получава позиция на научен сътрудник в Департамента по клинични изследвания на Университета в гр. Берн, Швейцария. Автор е на над 200 публикации с научно и научно-популярно съдържание в авторитетни специализирани издания, носител на авторитетни награди и отличия, сред които са: „Лекар на годината“, "Златна лаврова клонка” и "Доктор хонорис кауза” на Медицинския университет – София за принос в сферата на научното сътрудничество и богатата и разнообразна благотворителна дейност. Проф. д-р Маркус Кип учи хуманна медицина в Университета в Тюбинген и в Рейнско-Вестфалски технически университет Аахен. От 2015 г. до 2018 г. е професор по невроанатомия и микроскопска анатомия в Мюнхенския университет. От 2018 г. е директор на анатомичния институт на Медицинския център на университета в Рощок. Научните му интереси са в областта на демиелинизиращите заболявания, особено множествената склероза. Проф. д-р Енрико Марани, през 1985 г. става ръководител на групата по неврорегулация към катедрата по физиология на Лайденския университет. През 1992 г. поставя началото на култивиране на кортикални, хипоталамични, DRG неврони и глиални клетки. Темите на изследванията му са регенерация на централната и периферна нервна система, особено лезиите на брахиалния плексус - съвместно с отделението по неврохирургия, развитие на нервната система. Проф. д-р Селчук Тунали завършва „Анадолу Лисеси в Анкара“ през 1991 г. и „Медицински факултет на университета Хаджетепе“ през 2000 г. Бил е в Медицинския факултет на Хавайския университет като гост-професор и назначен като помощник-асистент от 2008 г. През 2010 г. е назначен за асистент-професор в Катедрата по анатомия на Медицинския факултет на университета. Организира безброй трупни семинари по клинична и хирургическа анатомия. Има над 50 национални и международни презентации в научни срещи и 30 международни публикации в медицински списания. Между 2014-2018 г. е секретар на Международното дружество по пластинация. Също така е бил декан на Медицинския факултет на TOBB ETU между 2019-2020 г. Проф. д-р Карл Шилинг понастоящем е професор в Катедрата по анатомия на Рейнският Фридрих-Вилхелмов университет Бон, Германия. Хабилитира се в Университета Улм, Германия през 1992г. за научната специалност анатомия. Темите на изследванията му са свързани с невробиологията на развитието, по-специално, развитието и функционалната анатомия на малкия мозък на бозайници. Проф. Д-р Аспарух Илиев завършва Медицинския Университет – София, където придобива образователно-квалификационна степен „Доктор по медицина”. След това придобива научна степен по фармакология в Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет-София. Има хабилитация по Фармакология и Токсикология (2015), и Анатомия и Хистология (2016). Работи в областта на Невроимунологията и инфекциите на мозъка. Бил е експерт по безопасност на ваксините към германската агенция по лекарствени средства, а от 2015 г. е ръководител на лаборатория по инфекции на мозъка към университета в Берн, Швейцария. Проф. Д-р Михаил Давидов завършва медицина в Медицинския Университет-София. Бил е научен сътрудник в Научно-изследователската лаборатория по регенерация на Българска академия на науките-София, както и асистент в Катедрата по хистология и ембриология (1971 - 1974) на МУ-София. Има хабилитация по анатомия, хистология и ембриология. Продължава обучението си по хистохимия и електронна микроскопия в Институт по анатомия в Университета Вюрцбург, Германия. Проф. Д-р Михаил Давидов се отличава с много научни приноси върху структурата и функцията на органите на хора и опитни животни. Научните му изследвания засягат три основни теми: морфология на централната и периферна нервна система, структура и функция на паренхимни органи и морфология и функция на невроендокринни клетъчни системи. Член е и на борда на дружеството: „Freundes- und Förderkreis des UKE-Hamburg“ Германия и на Дружеството по хистохимия, Германия. По време на конгреса, спеициален гост беше и настоящият президент на Европейското Анатомично дружество - проф. Фабио Квантаматео. Резюметата на научните съобщения ще бъдат отпечатани в специално допълнително издание на списание Acta morphologica et anthropologica.

Видове регистрационни такси:

 • ранна такса - членове на БАД - 100 лв.
 • късна такса - членове на БАД - 120 лв.
 • такса на място - членове на БАД - 135 лв.

 • ранна такса - нечленове на БАД - 130 лв.
 • късна такса - нечленове на БАД - 150 лв.
 • такса на място - нечленове на БАД - 165 лв.

 • такса студенти - 0 лв., само с предварителна регистрация

  Участниците ще получат делегатските си материали на мястото на събитието, възможност за участие в научни и постерни сесии и изложение на фирми спонсори, участие в кафе паузи и обяди, коктейл и официална вечеря.


Важни дати и срокове:

Срок за заплащане на ранна такса –  до 15 Юли 2023 г. 
Срок за заплащане на късна такса –  до 31 Август 2023 г.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашето участие, не се колебайте да се свържете с нас на телефон:  02/ 494 94 84; 02/ 494 94 89; 0889 94 94 82 или на email: anatomy@newevent.bg

И тази година, Конгресът предвижда фирмено изложение, на което фирмите ще представят нови продукти и информация за лечението с тях. Ще има и практически семинари по актуални направления в областта на невросонологията.

За повече информация за фирмено участие, можете да се обръщате към:
Мариана Недева
Моб. телефон: 0887 861 840
Тел: 02 494 94 84; Факс: 02/494 94 89
Е-mail: m.nedeva@newevent.bg

ЗАЯВКА, ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ:

Минималната площ, която може да бъде наета за дните на изложбата е 4 кв.м.

Заявки за участие се приемат в писмена форма, като допълнително се уточняват всички детайли и условия на участието.

Избор на конкретен щанд може да бъде направен след заплащане на избрания пакет, по ред на изпратените заявки от фирмите спонсори.

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, в който период следва да постъпи заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

Краен срок за изпращане на формата за участие – 31 Юли 2023 г.

Краен срок за промени и анулации, в писмен вид – 30 Август 2023 г.

Заплащането на всички заявени услуги (фирмено участие, хотелско настаняване, други) се осъществява преди протичане на събитието.

Събитието ще се проведе при стриктно спазване на действащите в периода противоепидемични мерки, издадени от компетентни органи, като всички лица и участници в събитието, носят лична отговорност за спазването им.

Детайли за събитието
 • КлиентБЪЛГАРСКО АНАТОМИЧНО ДРУЖЕСТВО - БАД
 • Дата 29/09/2023 - 01/10/2023
 • МястоСофия