Equality and freedom from discrimination for Roma (EQUIROM) in Bulgaria - Project management 2023 - 2024

Равенство и свобода от дискриминация за ромите (EQUIROM) е съвместна програма между Европейския съюз и Съвета на Европа, с фокус върху превенцията и борбата с антициганизма и дискриминацията и насърчаване на равенството за ромите в България, Гърция, Румъния и Италия.

В момента Съветът на Европа изпълнява съвместната програма на Европейската комисия (ЕК) и Съвета на Европа (СЕ) „Равенство и свобода от дискриминация за ромите“ EQUIROM. Целта на проекта EQUIROM е предотвратяване и борба с антициганизма и дискриминацията и насърчаване на равенството за ромите, в съответствие със Стратегическата рамка на ЕС за ромите и Стратегическия план за действие на Съвета на Европа за включване на ромите и пътуващите.

 

Детайли за събитието
  • КлиентCouncil of Europe / Conseil de l'Europe
  • Дата 01/12/2023 - 31/12/2024
  • МястоBulgaria