Събитието започва след:

ХIX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ

Уважаеми колеги,

От името на Българското Хирургическо Дружество (БХД) и като Председател на Орагнизационния комитет, имам удоволствието да ви поканя да вземете участие в ХIX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, който ще се проведе в периода 10 -12 октомври 2024 г. в хотел София Балкан Палас.

Традиоционно събитието дава възможност утвърдени професионалисти и експерти да споделят своите знания и опит. Научната програма ще бъде интересна и наситена с нова и актуална информация, лекции с висока научна стойност и ценни практически съвети.

Очакваме аудитория от около 450 специалисти в областта на общата и оперативна хирургия, като нашият форум винаги е бил интересен за колеги-специалисти в детската, гръдната, ендокринната и онко хирургията.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА ЩЕ БЪДАТ:

 • МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА И РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ
 • ИЛЕУС
 • КОРЕМНИ ТРАВМИ
 • ВАРИЯ

 

Организационен комитет:

Председател

Доц. Д-р М. Радионов, д. м.

Заместник председатели:

Проф. Д-р Н. Владов, д. м. н.

Проф. Д-р В. Мутафчийски, д.м.н.

Проф. Д-р А. Йонков, д. м. н.

Секретари:

 Доц. Д-р А. Иванов, д. м.

Д-р Е. Арабаджиева, д. м.

Д-р Г. Желев, д. м.

Д-р Я. Зиновиева

Д-р И. Сечанов

 

Научен комитет:

Почетен Председател

Акад. Проф. Д-р Д. Дамянов, д.м.н.

 

Почетни членове

Проф. Д-р Р. Гайдарски, д.м.н.

Проф. Д-р Г. Киров, д.м.н.

Проф. Д-р Б. Коруков, д.м.н

Проф. Д-р П. Куртев, д.м.н

Проф. Д-р Т. Пожарлиев, д.м.н.

Проф. Д-р П. Стефанова, д.м.н

Проф. Д-р Г. Тодоров, д.м.н.

 

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ:

ОСНОВНИ ТЕМИ:

 • МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА И РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ;
 • ИЛЕУС;
 • КОРЕМНИ ТРАВМИ;
 • ВАРИЯ

 

 • Обемът на изпратените резюмета да е до 300 думи, а обемът на изпратените доклади в пълен текст до 2400 думи.
 • Форматът на текстовите файлове трябва да е Microsoft Word .doc/.docx.
 • Шрифтът да е Times New Roman с размер 12 pt и разреждане на редовете „single-spaced”.
 • Текстът на резюмето или доклада да има само заглавие с ключови думи и да не съдържа
 • фигури, диаграми, снимки, друго онагледяване, имена на авторите, месторабота и библиография. В текста на резюмето и доклада трябва да има следните раздели: Уводна част; Цел; Материал и методи; Резултати; Обсъждане; Изводи;
 • Локацията на всички снимки, фигури, диаграми и таблици трябва да бъдат определени в текстовия файл (напр. „Таблица 1“; „Фиг. 1“ и т.н.).
 • Книгописът на доклада да е вкаран в текстовия файл на доклада под номера съответстващи на последователността на цитиране на източниците.
 • Когато един термин се появява в текста няколко пъти последователно може да се използва съкращение след първото му цитиране.
 • В текста трябва да се използват мерни единици от международната системата (SI ) - дължина, ширина, обем, тежест, градуси (Со ) и др
 • Имената на авторите, месторабота, e-mail се изпращат на отделен файл, както и снимки, фигури, диаграми, друго онагледяване и книгопис също на отделни файлове.
 • Снимките (фигурите) се представят в отделни файлове във формати TIFF, JPG, PNG или JPEG и не трябва да бъдат включвани в текстовия файл.
 • Снимките (фигурите) да бъдат с резолюция 300 dpi с ширина 80 mm за снимка в колона или 165 mm за снимка в две колони
 • Всяка снимка (фигура) трябва да е придружена от заглавие и/или обяснителна легенда.
 • Заглавието трябва да е част от легендата и да не е поставено върху фигурата.
 • Диаграми, графики и рисунки да бъдат с резолюция 600 dpi. Диаграмите да бъдат в оригинален формат с табели с данните. Наименованията им се представят в текста.
 • Таблиците се представят на отделни страници и всяка таблица трябва да има заглавие.
 • Всички таблици трябва да се цитират в текста (напр. „Таблица 1“).

СРОКОВЕ:

 • Резюметата на предлаганите презентации трябва да бъдат изпратени най-късно до 30.06.2024 г.
 • Докладите в пълен текст с онагледяване и литературна справка – най-късно до 31.07.2024 г.

 

Регистрационната такса за членове и нечленове на БХД включва:
 • Достъп до пленарни, научни и постерни сесии, фирмени симпозиуми
 • Достъп до медицинско изложение
 • Делегатски материали
 • Официален коктейл на 10 октомври 2024 г.
 • Официална вечеря на 11 октомври 2024 г.
 • Работни обяда на 11 и 12 октомври 2024 г.
 • Кафе-паузи
Регистрационната такса студенти за участие в Конгреса включва:
 • Достъп до пленарни, научни и постерни сесии, фирмени симпозиуми
 • Официален коктейл на 10 октомври 2024 г.
 • Делегатски материали
 • Работни обяда на 11 и 12 октомври 2024 г.
 • Кафе-паузи
* В деня на регистрацията за събитието на 10 октомври 2024г., студентът трябва да представи студентската си книжка със заверен зимен семестър на учебната 2024/2025 г.
 
Важни дати и срокове:
Срок за заплащане на ранна такса –  до 30 юни 2024 г.
Срок за заплащане на късна такса –  до 1 октомври 2024 г.
След 1 октомври 2024 г. - заплащане на Такса на място
 
Хотелско настаняване:
Хотел „Балкан Палас София“
 • Единична стая – 275,00 лв.
 • Двойна стая – 300,00 лв.
 • Легло в двойна стая – 150,00 лв.
Хотел „Света София“
 • Единична стая – 140,00 лв.
 • Двойна стая – 130,00 лв.
 • Легло в двойна стая – 75,00 лв.
*Цените за настаняване включват нощувка, закуска, туристическа такса и ДДС
 
Може да се регистрирате от тук.
Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашето участие, не се колебайте да се свържете с нас на телефон:  02/ 494 94 84; 02/ 494 94 89; 0889 94 94 95 или на email: bgss@newevent.bg

 

Конгресът предвижда фирмено изложение, на което фирмите ще представят нови продукти и информация за лечението с тях. 

За повече информация за фирмено участие, можете да се обръщате към:
Мариана Недева
Моб. телефон: 0887 861 840
Тел: 02 494 94 84; Факс: 02/494 94 89
Е-mail: m.nedeva@newevent.bg

ЗАЯВКА, ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ:

Минималната площ, която може да бъде наета за дните на изложбата е 4 кв.м.

Заявки за участие се приемат в писмена форма, като допълнително се уточняват всички детайли и условия на участието.

Избор на конкретен щанд може да бъде направен след заплащане на избрания пакет, по ред на изпратените заявки от фирмите спонсори.

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, в който период следва да постъпи заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

Краен срок за изпращане на формата за участие – 30 юли 2024 г.

Краен срок за промени и анулации, в писмен вид – 31 август 2024 г.

Избор на конкретен щанд може да бъде направен след заплащане на избрания пакет, по ред на изпратените заявки от фирмите спонсори.

Заплащането на всички заявени услуги (фирмено участие, хотелско настаняване, други) се осъществява преди протичане на събитието.

Детайли за събитието
 • КлиентБългарското Хирургическо Дружество (БХД)
 • Дата 10/10/2024 - 12/10/2024
 • Мястохотел София Балкан Палас, София
регистрирай се сега