Събитието започва след:

ХIX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ

Уважаеми колеги,

От името на Българското Хирургическо Дружество (БХД) и като Председател на Орагнизационния комитет, имам удоволствието да ви поканя да вземете участие в ХIX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, който ще се проведе в периода 10 -12 октомври 2024 г. в хотел София Балкан Палас.

Традиоционно събитието дава възможност утвърдени професионалисти и експерти да споделят своите знания и опит. Научната програма ще бъде интересна и наситена с нова и актуална информация, лекции с висока научна стойност и ценни практически съвети.

Очакваме аудитория от около 450 специалисти в областта на общата и оперативна хирургия, като нашият форум винаги е бил интересен за колеги-специалисти в детската, гръдната, ендокринната и онко хирургията.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА ЩЕ БЪДАТ:

  • МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА И РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ
  • ИЛЕУС
  • КОРЕМНИ ТРАВМИ
  • ВАРИЯ

 

Организационен комитет:

Председател

Доц. Д-р М. Радионов, д. м.

Заместник председатели:

Проф. Д-р Н. Владов, д. м. н.

Проф. Д-р В. Мутафчийски, д.м.н.

Проф. Д-р А. Йонков, д. м. н.

Секретари:

 Доц. Д-р А. Иванов, д. м.

Д-р Е. Арабаджиева, д. м.

Д-р Г. Желев, д. м.

Д-р Я. Зиновиева

Д-р И. Сечанов

 

Научен комитет:

Почетен Председател

Акад. Проф. Д-р Д. Дамянов, д.м.н.

 

Почетни членове

Проф. Д-р Р. Гайдарски, д.м.н.

Проф. Д-р Г. Киров, д.м.н.

Проф. Д-р Б. Коруков, д.м.н

Проф. Д-р П. Куртев, д.м.н

Проф. Д-р Т. Пожарлиев, д.м.н.

Проф. Д-р П. Стефанова, д.м.н

Проф. Д-р Г. Тодоров, д.м.н.

Детайли за събитието
  • КлиентБългарското Хирургическо Дружество (БХД)
  • Дата 10/10/2024 - 12/10/2024
  • Мястохотел София Балкан Палас, София