Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Рак на белия дроб“

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина 2024 „Рак на белия дроб“, която ще се проведе на 04-06.04.2024 в зала „Опал“, хотел „Рамада“, София.

Първите два дни на Академията ще бъдат в мултидисциплинарен формат. Експерти и водещи специалисти от всички медицински специалности, които участват в диагностиката, лечението и проследяването на пациентите с рак а белия дроб ще изнесат лекции, или ще участват в дисусионни панели. Специални гости на Академията ще бъдат проф. д-р Лука Брчич от Институт по патология, Медицински Университет, Грац, Австрия и д-р Арсела Прелаж от Instituto Nazionale dei Tumori di Milano, Италия. Ще се запознаете с най-новите постижения на прецизираната диагностика, съвременното лечение, скрининга и мониторинга на пациентите с рак на белия дроб, както и с приложението на изкуствен интелект и deep learning в диагностиката на белодробния карцином.

Третият ден ще бъде посветен на специализирано обучение по молекулярна дигитална патология на рака на белия дроб. Модератор ще бъде проф. д-р Савелина Поповска, дм – Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен, а водещ лектор ще бъда доц. д-р Свитлана Бачурска, дм – Началник Клиника по клинична патология, УСБАЛО, София.

Седмото издание на Академията по молекулярна патология и персонализирана медицина 2024 „Рак на белия дроб“ ще бъде подходящо за специалисти и специализанти по медицинска онкология, обща и клинична патология, молекулярна биология, медицинска генетика, образна диагностика, лъчеление и радиохирургия, гръдна и онкологична хирургия, психоонкология, здравен мениджмънт и организация на здравеопазването.

Предварителната програма на Академията може да намерите на страницата на БАППМ www.bappm.bg.

Очакваме Ви!

 

С уважение,

Д-р Жасмина Коева-Балабанова

Председател на УС на БАППМ

 

ПЪРВИ ДЕН – 04.04.2024

13.30 – 14.00 Регистрация
14.00 – 14.15
Откриване
14.15 – 14.45 Епидемиология на рака на белия дроб– Д-р Георги Димитров, BSc, MRes, DIC, MD, Отделение по медицинска онкология УМБАЛ “Царица Йоана ИСУЛ”, София

14.45 – 16.15 Поглед към скрининга за рак на белия дроб – панелна дискусия

Модератор: Проф. д-р Галина Кирова,дмн – Началник Клиника по образна диагностика, „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, Председател на Научно дружество по кардио-торакална образна диагностика

Участници: Проф. Илко Гетов, дф, Заместник-министър на здравеопазването; Д-р Татяна, Ненкина, Клиника по образна диагностика, „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, София, Д-р Славейко Джамбазов, Изпълнителен директор на „HTA Ltd”

16.15 – 16.45 Кафе-пауза

16.45 – 18.15 Образна диагностика на рака на белия дроб – панелна дискусия

Модератор: Доц.. д-р Веселка Стойнова, Началник Клиника по образна диагностика “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ “Младост”, София

Участници: Проф. д-р Галина Кирова, Началник Клиника по образна диагностика “Аджибадем Сити Клиник Болница “Токуда”, София; Доц. д-р Милена Енчева, дм, Началник Клиника по белодробни болести, ВМА, София

18.15 – 18.45 Хирургично лечение на белодробен карцином – Д-р Анастас Чапкънов – Началник на Клиниката по Гръдна Хирургия УМБАЛ „Каспела”, Пловдив

19.00 – 22.00 Вечеря

ВТОРИ ДЕН – 05.04.2024

08.30 – 09.00 Регистрация и кафе „Добро утро“
09.00 – 09.15 Откриване
09.15 – 10.45 Прецизна диагностика на рака на белия дроб – панелна дискусия:

Модератор: Проф. д-р Савелина Поповска, дмн – Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, МУ Плевен

Участници: Проф. д-р Лука Брчич, Институт по патология, Медицински университет Грац, Австрия; д-р Елица Бечева, дм – Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен, Самюел Бюве, Бизнес мениджър, “Stilla Technologies”, Франция – гост-лектор от RIDACOM

10.45 – 11.15 Кафе-пауза

11.15 – 12.45 Медикаментозно лечение на белодробен карцином – панелна дискусия:

Модератор: Д-р Таня Златанова, дм – Клиника по медицинска онкология, „Аджибадем Сити Клиник“, Болница Токуда, София

Участници: Доц. д-р Наталия Чилингирова, дм – Началник Клиника по медицинска онкология, Център за върхови постижения, МБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен; Д-р Боряна Атанасова, МБАЛ “Сърце и мозък”, Плевен

12.45 – 13.15 Фирмена презентация „MSD”

13.15 – 14.30 Работен обяд

14.30 – 15.30 Фирмен симпозиум „Астра Зенека“ България

15.30 – 16.00 Лъчелечение и радиохирургия на рак на белия дроб – Проф. д-р Елица Енчева – Мицова, дмн – Началник Клиника по лъчелечение и радиохирургия, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

16.00 – 16.30 Кафе-пауза

16.30 – 17.30 Фирмен симпозиум „Рош България“

Еволюция в диагностиката и лечението на пациенти с ранен НДРБД – адювантно приложение на имунотерапия с атезолизумаб – Д-р Красимир Койнов, Началник на отделение по медицинска онкология, МБАЛ „Сердика“, София

Биомаркерна диагностика при напредналия рак на белия дроб – предизвикателства и възможности – Проф. д-р Савелина Поповска, дмн, Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет, Плевен

17.30 – 19.00 Профилактика на рака на белия дроб; път на пациента с белодробен карцином. Място на психоонколологията в лечението на белодробния карцином – панелна дискусия

Модератор: Д-р Александър Симидчиев – Зам. Председател на Комисия по здравеопазване, НС

Участници: Г-жа Евгения Александрова – Председател на АПОЗ, член на борда на European Cancer Patient Coalition (ECPC); Г-жа Екатерина Виткова – Председател на Българска Асоциация по Психоонкология –

19.00 – 22.00 Официална вечеря

ТРЕТИ ДЕН – 06.04.2024

08.30 – 09.00 Регистрация и кафе „Добро утро“
09.00 – 09.15 Откриване
09.15 – 11.30 Специализирано обучение по дигитална патология и прецизирана диагностика на рака на белия дроб – първа част

Модератор: Проф. д-р Савелина Поповска, дмн – Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Водещ лектор: Доц. д-р Свитлана Бачурска, дм – Началник клиника по патология, УСБАЛО, София

Специален гост: Проф. д-р Лука Брчич, Институт по патология, Медицински Университет Грац, Австрия

11.30 – 11.50 Кафе – пауза
11.50 – 13.00 Специализирано обучение по дигитална патология и прецизирана диагностика на рака на белия дроб – втора част

13.00 – 13.20 Изчерпателно геномно профилиране при тумори на белия дроб – Д-р Теодор Замфиров, СЕО “Елта 90”
13.30 – 14.45 Работен обяд
15.00 – 17.00 Специализирано обучение по дигитална патология и прецизирана диагностика на рака на белия дроб – практическо обучение
17.00 – 17.30 Закриване

 

Регистрационна такса

Такса участие - 70 лв. 

Регистрационната такса включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • Кафе-паузи;
 • Официална вечеря на 05 април 2024 г.

Такса участие за студенти - 30 лв. 

Регистрационната такса за студенти включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • Кафе-паузи.

В деня на регистрацията за събитието на 04 април 2024г. студентът трябва да представи студентската си книжка.

 

Лектори на Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Рак на белия дроб“ 

Д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на Управителния съвет на Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина - БАППМ

Проф. д-р Савелина Поповска, дм
Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Проф. д-р Лука Брчич
Институт по патология, Медицински университет Грац, Австрия

Д-р. Арсела Прелаж
Instituto Nazionale dei Tumori di Milano, Италия

Д-р Елица Бечева-Крайчир
Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ "Сърце и Мозък", Плевен

Проф. д-р Галина Кирова-Недялкова
Началник Клиника по образна диагностика "Аджибадем Болница Токуда"

Д-р Таня Златанова
Началник Клиника по медицинска онкология "Аджибадем Болница Токуда", София

Д-р Росица Кръстева,
Управител Онкологичен център "Уни Хоспитал", Панагюрище 

Доц. д-р Наталия Чилингирова, дм
Началник Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен

Проф. д-р Елица Енчева - Мицова, дм
Началник Клиника по лъчелечение, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Д-р Анастас Чапкънов, дм
Началник отделение по гръдна хирургия, Болница „Каспела“, Пловдив

Д-р Александър Симидчиев
Заместник-председател на Комисия по здравеопазване, 47 Народно събрание на Република България

Екатерина Виткова
Председател на Българска асоциация по психоонкология

Евгения Александрова
Председател на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания

Детайли за събитието
 • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/, МУ-Плевен и МУ-Варна
 • Дата 04/04/2024 - 06/04/2024
 • Мястохотел Рамада, София