Среща за обмяна на опит Проект №В6Ю-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем“, Община Козлодуй

Организиране на хотелско настаняване и възстановяване/изплащане на транспортни разходи на участници в две работни срещи, свързани с обмяна на опит по Проект № BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем“

Проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем” е финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Детайли за събитието
  • КлиентОбщина Козлодуй
  • Дата 28/02/2024 - 29/02/2024
  • МястоОбщина Козлодуй