• Phone: +359 2 494 94 84
  • Fax:: +359 2 494 94 89

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Професионална оценителска конференция
11 Октомври 2019, Военен клуб, София

ОРГАНИЗАТОР КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (КНОБ)

Регистрациони Такси

Събитие Цена
Участие в Професионална оценителска конференция
Плащания и Фактури


Общо:


Фирма
ЕИК
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес
Е-mail за получаване на фактура
Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма – попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК – попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност. Фактурата ще бъде изпратена на имейл адреса, посочен във формуляра за онлайн регистрация. Фактурата се издава от КНОБ, като организатор, съгласно приложимите закони. Всички данни в тази форма ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. НЮ ИВЕНТ е регистрирана като администратор на лични данни.


Условия за регистрация:

Попълването на онлайн формата за регистрация представлява правно обвързващ договор и задължение за заплащане на всички включени такси.
Анулирането трябва да се направи по имейл на: office@ciab-bg.com

Уведомяването за анулиране трябва да бъде направено в писмена форма и изпратено до Камара на независимите оценители в България (КНОБ) по имейл. Уведомлението трябва да включва цялата нужна информация относно банковата сметка, по която може да бъде извършено евентуално възстановяване

Политика за анулации:
1. За всяка анулация, направена до 25 септември 2019 г., няма да се начислява вече направената такса за регистрация, с изключение на таксата от 40 лева разходи за обработка, финансови и административни разходи.
2. За всяка анулация, направена след 25 септември 2019 г., ще бъде начислена пълната такса за регистрация.