• Тел.: +359 2 494 94 84
  • Факс:: +359 2 494 94 89

НАУЧНИ СЪБИТИЯ

Агенция New Event притежава огромен опит в организирането на научни събития. Запознати сме със спецификите на различните видове ивенти и разполагаме със структуриран модел на работа, който е специализиран за всеки един от тях. Ако имате планове за организиране на конгрес, симпозиум, конференция, семинар или работна среща, можете да се обърнете към нас. Екипът ни от висококвалифицирани и отдадени професионалисти ще разработи индивидуална стратегия, с която събитието ще постигне максимален резултат.

 

При планирането на научни събития следваме стриктна процедура. Когато става въпрос за конференция, изборът на подходяща конферента зала е ключов за резултата от събитието. Съобразяваме локация, капацитет, достъп, паркинг, мултимедия, озвучаване и осветление. При организирането на научни събития съобразяваме и тяхното комуникиране към широката общественост или специализираната таргет група, към която конкретният ивент е насочен.

 

Активно сътрудничим при избора на медийни партньори и уреждането на взаимоотношенията с тях. Когато става въпрос за научни събития от ранга на симпозиум, ние подготвяме документите и разрешителните, които са нужни за провеждането на такъв тип събитие. За нас не е тайна и организирането на семинари. Този тип научни събития имат по-скоро практичен характер и осигуряването на работен комфорт е от първостепенно значение. Като лицензирана агенция за ивенти, ние можем да се погрижим за всичко: от кетъринга до цялостната рекламна стратегия и брандинг на всяко едно от организираните от нас научни събития.

 

Работа на агенция New Event не свършва с приключване на събитието.

 

За всички ивенти, които планираме или вече сме провели, ние извършваме оценка на изпълнението на предварително зададените цели. Изисква го високият професионализъм и това доказва силната ангажираност и енергията, която влагаме във всеки един наш проект. Свържете се с нас, за да реализираме вашите планове, свързани с научни събития.

Copyright © 2021. All Rights Reserved