• Тел.: +359 2 494 94 84
  • Факс:: +359 2 494 94 89

ТИЙМ БИЛДИНГ

Знаете ли, че груповите мероприятия имат способността да извлекат най-доброто от членовете на един колектив? Често подобни събития като тийм билдинг се провеждат в неформална и неработна обстановка, като тяхното предназначение е да поставят основа за ефективна комуникация и разбирателство между колеги.
Чрез различни тийм билдинг игри много мениджъри си поставят за цел да изградят добър екип и да насърчат сътрудничество между неговите членове. Един вече функциониращ колектив винаги има нужда от подобряване на вътрешни процеси на вземане на решения и мотивация, а ние ще ви помогнем да изберете най-подходящия тийм билдинг за вас и вашия екип.

Ползи от тийм билдинг

Ние вярваме, че има една основна движеща сила в развитието и това е концепциятта за ефективност, вследствие на екипна работа. Към това са насочени и различните тийм билдинг активности, които могат да ви предложат нашите ивент мениджъри, както и разнообразие от тийм билдинг игри.
Много хора смятат, че ефектът от тийм билдинг е краткотраен или въобще не се проявява, но ние сме тук, за да опровергаем това становище. Не само, че има ефект, а и чрез тийм билдинг игри се влияе върху важни променливи като:

•    Микросреда на работното място;
•    Мотивация на участниците в екипа;
•    Справяне с конфликтни ситуации;
•    Сътрудничество;
•    Приемане на критика и отстраняване на проблемни области.

Ползите от тийм билдинг активности, които можем да подготвим за вас, са:

•    Открояване на критични зони и анализ на състоянието на екипност;
•    Установяване на условия на взаимно допълване и синхрон чрез тийм билдинг игри;
•    Стимулиране на екипната работа чрез целенасочени задачи;
•    Възпитаване на принципи за успешно лидерство и обособяване на роли.

Защо да изберете нас

Подготовката и осъществяването на събития от типа на корпоративен тийм билдинг са неизменна част от фирменото портфолио. В работата си с клиенти акцентираме на иновативност и практичност на идеите, съчетани със стратегически подход към предлаганите тийм билдинг игри. Различните видове  тийм билдинг събития, които организираме са:
•    Инсентив програми
•    Награди за служители
•    Фирмено парти
•    Корпоративни пътувания
•    Нетуъркинг 


Заедно ще създадем тийм билдинг мероприятие, което да подобри резултатите и ефективността чрез  тийм билдинг игри. Подробна информация за всички детайли ще получите на +359 887 861 840 или на office@newevent.bg


NEW EVENT – Мечтите стават реалност

Copyright © 2023. All Rights Reserved