• Тел.: +359 2 494 94 84
  • Факс:: +359 2 494 94 89

ВИРТУАЛНИ И ХИБРИДНИ СЪБИТИЯ

 

Благодарение на съвременните технологии, събитията на живо вече са възможни и във виртуална среда. Участниците в добилите вече популярност виртуални събития могат да общуват свободно помежду си и да обменят ценен опит и идеи, независимо че се намират в границите на онлайн пространството. Те могат да се организират самостоятелно или като част от събития, които се случват и на живо. Не бива да се подценява подготовката на онлайн събития, защото етапите по организацията изисква също толкова прецизно внимание към детайлите, както при събитията с физическо присъствие.

За да можем да ви предложим оптимално решение за виртуални събития от всякакъв тип, работим с утвърдени платформи: Zoom, MicrosoftTeams, Cisco Webex, Vimeo, LogMeIn.

Основни предимствана онлайн събитията:

На първо място, виртуалните събития са изключително достъпни и спестяват на компаниите време и средства за цялостна организация. Бързата интернет връзка ги превръща в ефективно средство за дистанционна комуникация - удобни и гъвкави спрямо лекторите, бърза и лесна комуникация между лектори и участници, намиращи се в различни държави.

Второ, възможността за гледане на запис от корпоративното събитие и предоставяне на обратна връзка към организаторите е друго основно предимство на платформите за виртуални събития.

Трето - Личните данни на присъстващите са гарантирано защитени понеже всички платформи отговарят на изискванията на GDPR.

Не на последно по значимост място, събитията, проведени в онлайн платформи, позволяват запис на всички представени сесии и достъп на цялата видео информация до аудиторията, която не е успяла да се включи.

Copyright © 2023. All Rights Reserved