• Тел.: +359 2 494 94 84
  • Факс:: +359 2 494 94 89

КОНФЕРЕНЦИЯ

Успешна конференция с NEW EVENT

Медицина, технологии, образование и иновации – какво е общото между тях? Най-новите постижения в тези области се представят на обществото по време на специализирана конференция, която се провежда в конферентна зала. Сред най-добрите конферентни зали София, в хотел Рамада, ще се орагнизира и XII Национален Конгрес  на БДО, както и други видове мероприятия, включително:

•    Бизнес или научна конференция;
•    Видео и пресконференция;
•    Други научни събития – семинари, работни срещи и конгреси.

Този тип събитие цели обсъждане на определени теми, като един от най-важните моменти е избор на подходящи конферентни зали София. Планирането на подобен род мероприятия изисква различни ресурси – финансови, времеви, технически и човешки. Задачата за организиране на конференция и намиране на най-подходящата конферентна зала може да бъде възложена на екип от експерти, какъвто ще намерите в агенцията ни. Ще проучим всички свободни конферентни зали София, които са подходящи за предстоящия ивент и ще уточним всички детайли около наемането. 

Професионално съдействие за организация и избор на конферентна зала 

При съставянето на план за работа е необходимо да уточним с вас всички параметри на предстоящата конференция. За да продължим с останалите организационни етапи, ние трябва да имаме информация за вашите предпочитания относно:

•    Място за провеждане, начална и крайна дата,  подходяща конферентна зала;
•    Програма и график, избор на лектори и тематични направления;
•    Подготвяне на покани за участниците и партньорите;
•    Уточняване на детайли относно настаняване, транспорт и изхранване;
•    Избор на медийни партньори и представители на институциите, които да присъстват на вашата конференция;
•    Определяне на цели на събитието, нива на достъп и регистрационни опции;
•    Цялостно съдействие преди и по време на мероприятието.

Нашият екип ще ви помогне в трудния избор от конферентни зали София и подготовката на всички дейности, необходими за провеждане на отличен ивент. Различните конферентни зали София предлагат различен капацитет, техническо оборудване и подредба, от които зависи успешното протичане на предстоящата конференция. При решението за наемане на конферентна зала трябва да се съблюдават редица фактори като:

•    Локация
•    Капацитет
•    Мултимедиен план
•    Паркинг
•    Лесен достъп
•    Озвучаване и осветление

За всички акценти относно професионалната подготовка на конференция и избор на конферентна зала може да попитате екипа на NEW EVENT на посочените контакти. След разговор с вас ще определим всички параметри на проекта, за да ви осигурим индивидуални решения и перфектен резултат.

Copyright © 2022. All Rights Reserved