• Тел.: +359 2 494 94 84
  • Факс:: +359 2 494 94 89

Защо ние

 

Удостоверение за регистрация на туроператорска и туристическа агентска дейност № РК-01-7470

Застрахователна полица „Отговорност на туроператора“ № 03700100003494, валидна до 29.09.2022

Удостоверение „Администратор на лични данни“


ФИРМЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Създадена през 2015 г., НЮ ИВЕНТ е специализирана в предоставянето на професионални бизнес услуги за национални и международни събития.

Данъчна регистрация:

НЮ ИВЕНТ ЕООД
ул. Яна № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 2АТ
София 1756
№ по ДДС: BG203602665

Адрес за кореспонденция:

НЮ ИВЕНТ ЕООД
ул. Кузман Шапкарев № 1, ет. 4
София 1000
България


ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНО И ЕКОЛОГИЧНО ОТГОВОРНИ.

Ние от НЮ ИВЕНТ отчитаме значението на поемането на отговорност за социалното, етичното и екологичното въздействие на нашия бизнес, както и на приноса ни към общността.

Ние сме социално отговорни

Ние вярваме, че бизнесът трябва да балансира между активности с цел печалба и тези, които са в полза на обществото и ежедневно се опитваме да развиваме и оптимизираме дейноста си с позитивно отношение към обществото, в което работим.

Ние сме зелени!

Ние променихме работните си навици и методи и прилагаме по-екологични съобразни практики. От рециклиране и повторно използване, намаляване на количеството на отпадъците в офиса ни, до промоцията на екологично чисти изложбени щандове и конферентни материали, както и пестенето на енергия.

 

Повишаване осведомеността за околната среда

Ние сме посветени на повишаване на осведомеността по въпросите за околната среда в рамките на пазарите, които обслужваме, от поставяне на въпроси и проблеми в нашите програми, разработване на събития, които подчертават проблемите на околната среда и насърчаване на устойчиви решения.

Ние сме доброволци!

Ние подкрепяме. Ние помагаме. Ние даряваме.


ЧЛЕНСТВО

Управителят на НЮ ИВЕНТ Мариана Недева е член на Асоциация на жените предприемачи в България „Селена“.

Copyright © 2022. All Rights Reserved