• Phone: +359 2 494 94 84
 • Fax:: +359 2 494 94 89

Български Фармацевтични Дни 2022
ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ
24-26 ЮНИ 2022 Г.

Регистрационен формуляр

ВИДОВЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ПАКЕТИ

Магистър-Фармацевти - редовни членове на БФС

   Пакет СТАНДАРТ включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Петнадесето издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината 24 юни, 20:00 часа, Гранд Хотел Пловдив;
 • Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в периода 24-26 юни, Гранд Хотел Пловдив;
 • Кредитни точки от научната програма за магистър-фармацевти, редовни членове на БФС - част от продължаващото обучение, в зависимост от посетените научни презентации и времето за присъствие, което не може да е по-малко от 80% от времето на презентацията;
 • Делегатски комплект;

   Пакет ПРЕМИУМ включва:

 • Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Тематична вечер на 25 юни, 21:00 часа, Гранд Хотел Пловдив

   Пакет ПРЕМИУМ + , ПРЕМИУМ ++ включва:

 • Всичко от пакет Премиум + Хотелско настаняване за 1/2 нощувки + Закуски + Bечери на 24 и 25 юни

Регистрация за Магистър-Фармацевти- редовни членове на БФС
Пакет без настаняване Ранна такса до 8 май 2022г. Късна такса след 8 май до 12 юни 2022г. Такса на място - 24 и 25 юни 2022г.
Пакет Стандарт
90 лв.
Пакет Премиум
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 8 май 2022г. Късна такса - след 8 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум + (с 1 нощувка*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 8 май 2022г. Късна такса - след 8 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум ++ (с 2 нощувки*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Посочените цени са без ДДС
Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Регистрацията е валидна само след постъпило плащане на съответната регистрационна такса. Ако таксата за ранна регистрация не е заплатена в указания срок, то тя автоматично се променя в късна
Първите участници, записали се и заплатили своята регистрационна такса, ще бъдат настанени в стаи от по-висока категория.
Записвания на място в деня на събитието (24 и 25 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 90 лева.

Желая да се включа в:

1. Откриващата церемония на Петнадесето издание и връчване на годишните награди на БФС, Гранд Хотел Пловдив


2. Интерактивен уъркшоп - Права, задължения и отговорности на магистър - фармацевта - трудовоправни и договорни отношения, Гранд Хотел Пловдив, зала Париж – цена 45 лв


Магистър-фармацевти,нечленове на БФС, помощник-фармацевти, нечленове на БФС, други медицински специалисти

   Пакет СТАНДАРТ включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Петнадесетото издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината 24 юни, 20:00 часа, Гранд Хотел Пловдив;
 • Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в периода 24-26 юни, Гранд Хотел Пловдив;
 • Кредитни точки от научната програма за магистър-фармацевти, редовни членове на БФС - част от продължаващото обучение, в зависимост от посетените научни презентации и времето за присъствие, което не може да е по-малко от 80% от времето на презентацията;
 • Делегатски комплект;

   Пакет ПРЕМИУМ включва:

 • Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Тематична вечер на 25 юни, 21:00 часа, Гранд Хотел Пловдив

   Пакет ПРЕМИУМ + , ПРЕМИУМ ++ включва:

 • Всичко от пакет Премиум + Хотелско настаняване за 1/2 нощувки + Закуски + Bечери на 24 и 25 юнии

Регистрация за магистър-фармацевти нечленове на БФС, помощник-фармацевти нечленове на БФС, други медицински специалисти
Пакет без настаняване Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса след 08 май до 12 юни 2022г. Такса на място - 24 и 25 юни 2022г.
Пакет Стандарт
120 лв.
Пакет Премиум
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса - след 08 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум + (с 1 нощувка*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса - след 08 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум ++ (с 2 нощувки*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Посочените цени са без ДДС
Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Регистрацията е валидна само след постъпило плащане на съответната регистрационна такса. Ако таксата за ранна регистрация не е заплатена в указания срок, то тя автоматично се променя в късна
Първите участници, записали се и заплатили своята регистрационна такса, ще бъдат настанени в стаи от по-висока категория.
Записвания на място в деня на събитието (24 и 25 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 120 лева.

Желая да се включа в:

1. Откриващата церемония на Петнадесето издание и връчване на годишните награди на БФС, Гранд Хотел Пловдив


2. Интерактивен уъркшоп - Права, задължения и отговорности на магистър - фармацевта - трудовоправни и договорни отношения, Гранд Хотел Пловдив, зала Париж – цена 45 лвСтуденти ОКС "магистър" в ПН "фармация"

   Пакет СТАНДАРТ включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Петнадесетото издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината 24 юни, 20:00 часа, Гранд Хотел Пловдив;
 • Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в периода 24-26 юни, Гранд Хотел Пловдив;
 • Кредитни точки от научната програма за магистър-фармацевти, редовни членове на БФС - част от продължаващото обучение, в зависимост от посетените научни презентации и времето за присъствие, което не може да е по-малко от 80% от времето на презентацията;
 • Делегатски комплект;

   Пакет ПРЕМИУМ включва:

 • Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Тематична вечер на 25 юни, 21:00 часа, Гранд Хотел Пловдив

   Пакет ПРЕМИУМ + , ПРЕМИУМ ++ включва:

 • Всичко от пакет Премиум + Хотелско настаняване за 1/2 нощувки + Закуски + Bечери на 24 и 25 юни

Регистрация за студенти ОКС "магистър" в ПН "фармация"
Пакет без настаняване Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса след 08 май до 12 юни 2022г. Такса на място - 24 и 25 юни 2022г.
Пакет Стандарт
120 лв
Пакет Премиум
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса - след 08 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум + (с 1 нощувка*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса - след 08 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум ++ (с 2 нощувки*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Посочените цени са без ДДС
Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Регистрацията е валидна само след постъпило плащане на съответната регистрационна такса. Ако таксата за ранна регистрация не е заплатена в указания срок, то тя автоматично се променя в късна
Първите участници, записали се и заплатили своята регистрационна такса, ще бъдат настанени в стаи от по-висока категория
Записвания на място в деня на събитието (24 и 25 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 120 лева.
Студенти за придобиване на ОКС „магистър“ в ПН „фармация“ - Безплатно при предварителна регистрация на www.events.bphu.bg до 12 юни 2022г., вкл.
В деня на регистрацията за събитието на 25 юни 2022г. студентът трябва да представи студентската си книжка със заверен летен семестър на учебната 2021/2022 г.


Желая да се включа в:

1. Откриващата церемония на Петнадесето издание и връчване на годишните награди на БФС, Гранд Хотел Пловдив


2. Интерактивен уъркшоп - Права, задължения и отговорности на магистър - фармацевта - трудовоправни и договорни отношения, Гранд Хотел Пловдив, зала Париж – цена 45 лв

ПЛАЩАНИЯ


Сума за плащане с 20% ДДС:


Фирма/Име,Презиме Фамилия
ЕИК/ЕГН
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес/Адрес по документ за самоличност
Е-mail за получаване на фактура

Всички посочени цени са в български лева и са без включено 20% ДДС. В общата сума за плащане автоматично се начислява ДДС, като данните за фактура на физическо или юридическо лице, следва да посочите в настоящата онлайн форма за регистрация.

Събитието ще се проведе при стриктно спазване на действащите в периода 24 – 26 юни 2022г. противоепидемични мерки, издадени от компетентни органи, като всички лица и участници в събитието, носят лична отговорност за спазването им.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашата регистрация и настаняване, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 02/ 494 94 84; 494 94 89, 0889 94 94 82 или на email: pharma@newevent.bg
Актуална информация за „Български Фармацевтични Дни 2022“ можете да намерите на сайта на Българския Фармацевтичен Сьюз (БФС) – www.events.bphu.bg, както и на сайта на НЮ ИВЕНТ – www.newevent.bg


Аз не съм робот!
Въведете кода за сигурност:Copyright © 2022. All Rights Reserved