• Phone: +359 2 494 94 84
 • Fax:: +359 2 494 94 89

Български Фармацевтични Дни 2022
ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ
24-26 ЮНИ 2022 Г.

Регистрационен формуляр

ВИДОВЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ПАКЕТИ

Магистър-Фармацевти - редовни членове на БФС

   Пакет СТАНДАРТ включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Петнадесето издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината 24 юни, 20:00 часа, Гранд Хотел Пловдив;
 • Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в периода 24-26 юни, Гранд Хотел Пловдив;
 • Кредитни точки от научната програма за магистър-фармацевти, редовни членове на БФС - част от продължаващото обучение, в зависимост от посетените научни презентации и времето за присъствие, което не може да е по-малко от 80% от времето на презентацията;
 • Делегатски комплект;

   Пакет ПРЕМИУМ включва:

 • Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Тематична вечер на 25 юни, 21:00 часа, Гранд Хотел Пловдив

   Пакет ПРЕМИУМ + , ПРЕМИУМ ++ включва:

 • Всичко от пакет Премиум + Хотелско настаняване за 1/2 нощувки + Закуски + Bечери на 24 и 25 юни

Регистрация за Магистър-Фармацевти- редовни членове на БФС
Пакет без настаняване Ранна такса до 8 май 2022г. Късна такса след 8 май до 12 юни 2022г. Такса на място - 24 и 25 юни 2022г.
Пакет Стандарт
90 лв.
Пакет Премиум
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 8 май 2022г. Късна такса - след 8 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум + (с 1 нощувка*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 8 май 2022г. Късна такса - след 8 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум ++ (с 2 нощувки*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Посочените цени са без ДДС
Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Регистрацията е валидна само след постъпило плащане на съответната регистрационна такса. Ако таксата за ранна регистрация не е заплатена в указания срок, то тя автоматично се променя в късна
Първите участници, записали се и заплатили своята регистрационна такса, ще бъдат настанени в стаи от по-висока категория.
Записвания на място в деня на събитието (24 и 25 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 90 лева.

Желая да се включа в:

1. Откриващата церемония на Петнадесето издание и връчване на годишните награди на БФС, Гранд Хотел Пловдив


2. Интерактивен уъркшоп - Права, задължения и отговорности на магистър - фармацевта - трудовоправни и договорни отношения, Гранд Хотел Пловдив, зала Париж – цена 45 лв


Магистър-фармацевти,нечленове на БФС, помощник-фармацевти, нечленове на БФС, други медицински специалисти

   Пакет СТАНДАРТ включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Петнадесетото издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината 24 юни, 20:00 часа, Гранд Хотел Пловдив;
 • Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в периода 24-26 юни, Гранд Хотел Пловдив;
 • Кредитни точки от научната програма за магистър-фармацевти, редовни членове на БФС - част от продължаващото обучение, в зависимост от посетените научни презентации и времето за присъствие, което не може да е по-малко от 80% от времето на презентацията;
 • Делегатски комплект;

   Пакет ПРЕМИУМ включва:

 • Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Тематична вечер на 25 юни, 21:00 часа, Гранд Хотел Пловдив

   Пакет ПРЕМИУМ + , ПРЕМИУМ ++ включва:

 • Всичко от пакет Премиум + Хотелско настаняване за 1/2 нощувки + Закуски + Bечери на 24 и 25 юнии

Регистрация за магистър-фармацевти нечленове на БФС, помощник-фармацевти нечленове на БФС, други медицински специалисти
Пакет без настаняване Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса след 08 май до 12 юни 2022г. Такса на място - 24 и 25 юни 2022г.
Пакет Стандарт
120 лв.
Пакет Премиум
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса - след 08 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум + (с 1 нощувка*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса - след 08 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум ++ (с 2 нощувки*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Посочените цени са без ДДС
Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Регистрацията е валидна само след постъпило плащане на съответната регистрационна такса. Ако таксата за ранна регистрация не е заплатена в указания срок, то тя автоматично се променя в късна
Първите участници, записали се и заплатили своята регистрационна такса, ще бъдат настанени в стаи от по-висока категория.
Записвания на място в деня на събитието (24 и 25 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 120 лева.

Желая да се включа в:

1. Откриващата церемония на Петнадесето издание и връчване на годишните награди на БФС, Гранд Хотел Пловдив


2. Интерактивен уъркшоп - Права, задължения и отговорности на магистър - фармацевта - трудовоправни и договорни отношения, Гранд Хотел Пловдив, зала Париж – цена 45 лвСтуденти ОКС "магистър" в ПН "фармация"

   Пакет СТАНДАРТ включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Петнадесетото издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината 24 юни, 20:00 часа, Гранд Хотел Пловдив;
 • Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в периода 24-26 юни, Гранд Хотел Пловдив;
 • Кредитни точки от научната програма за магистър-фармацевти, редовни членове на БФС - част от продължаващото обучение, в зависимост от посетените научни презентации и времето за присъствие, което не може да е по-малко от 80% от времето на презентацията;
 • Делегатски комплект;

   Пакет ПРЕМИУМ включва:

 • Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Тематична вечер на 25 юни, 21:00 часа, Гранд Хотел Пловдив

   Пакет ПРЕМИУМ + , ПРЕМИУМ ++ включва:

 • Всичко от пакет Премиум + Хотелско настаняване за 1/2 нощувки + Закуски + Bечери на 24 и 25 юни

Регистрация за студенти ОКС "магистър" в ПН "фармация"
Пакет без настаняване Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса след 08 май до 12 юни 2022г. Такса на място - 24 и 25 юни 2022г.
Пакет Стандарт
120 лв
Пакет Премиум
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса - след 08 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум + (с 1 нощувка*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 08 май 2022г. Късна такса - след 08 май до 12 юни 2022г.
Пакет Премиум ++ (с 2 нощувки*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Посочените цени са без ДДС
Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Регистрацията е валидна само след постъпило плащане на съответната регистрационна такса. Ако таксата за ранна регистрация не е заплатена в указания срок, то тя автоматично се променя в късна
Първите участници, записали се и заплатили своята регистрационна такса, ще бъдат настанени в стаи от по-висока категория
Записвания на място в деня на събитието (24 и 25 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 120 лева.
Студенти за придобиване на ОКС „магистър“ в ПН „фармация“ - Безплатно при предварителна регистрация на www.events.bphu.bg до 12 юни 2022г., вкл.
В деня на регистрацията за събитието на 25 юни 2022г. студентът трябва да представи студентската си книжка със заверен летен семестър на учебната 2021/2022 г.


Желая да се включа в:

1. Откриващата церемония на Петнадесето издание и връчване на годишните награди на БФС, Гранд Хотел Пловдив


2. Интерактивен уъркшоп - Права, задължения и отговорности на магистър - фармацевта - трудовоправни и договорни отношения, Гранд Хотел Пловдив, зала Париж – цена 45 лв

ПЛАЩАНИЯ


Сума за плащане с 20% ДДС:


Фирма/Име,Презиме Фамилия
ЕИК/ЕГН
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес/Адрес по документ за самоличност
Е-mail за получаване на фактура

Всички посочени цени са в български лева и са без включено 20% ДДС. В общата сума за плащане автоматично се начислява ДДС, като данните за фактура на физическо или юридическо лице, следва да посочите в настоящата онлайн форма за регистрация.

Събитието ще се проведе при стриктно спазване на действащите в периода 24 – 26 юни 2022г. противоепидемични мерки, издадени от компетентни органи, като всички лица и участници в събитието, носят лична отговорност за спазването им.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашата регистрация и настаняване, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 02/ 494 94 84; 494 94 89, 0889 94 94 82 или на email: pharma@newevent.bg
Актуална информация за „Български Фармацевтични Дни 2022“ можете да намерите на сайта на Българския Фармацевтичен Сьюз (БФС) – www.events.bphu.bg, както и на сайта на НЮ ИВЕНТ – www.newevent.bg


Аз не съм робот!
Въведете кода за сигурност:Copyright © 2024. All Rights Reserved

https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/idnslot/https://pmb.sttabdisabda.ac.id/demo/https://pmb.sttabdisabda.ac.id/jp-maxwin/https://perijinan.blitarkota.go.id/assets/slot-luar/https://bundamediagrup.co.id/akun/demo/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/slot-resmi/https://pmb.sttabdisabda.ac.id/aplikasi/https://bundamediagrup.co.id/wp-content/akun-pro-kamboja/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/toto-slothttps://dianasari.padangpanjang.go.id/public/gacor777/http://skpipm.id/triofus/http://103.165.243.97/doc/sign/https://simetal.donggala.go.id/library/https://ijabr.polban.ac.id/api/https://ijabr.polban.ac.id/-/pulsa/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/jp-thailand/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://perijinan.blitarkota.go.id/assets/jp-gacor/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/server-kamboja/https://silasa.sarolangunkab.go.id/css/maxwins/https://tpid.morbis.id/css/kakek-zeus/https://stidar.ac.id/sv388/https://dianasari.padangpanjang.go.id/js/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/products/mpo/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/pt2/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/Assets/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://neurotarget.com/slot-dana/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-deposit-pulsa/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/dist/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/framework/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/plugins/https://kla.katingankab.go.id/asset/scss/https://wbs.klaten.go.id/public/assets/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/http://103.165.243.97/doc/thailand/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://appv2.tanahlautkab.go.id/easy-win/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/unsign/https://csr.katingankab.go.id/asset/https://setwan.katingankab.go.id/assets/kearsipan/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/uploads/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_artikel/https://appv2.tanahlautkab.go.id/demo/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_artikel/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/zeus/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_rab/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/persyaratan/https://simetal.donggala.go.id/arsip/https://simetal.donggala.go.id/cue/https://simetal.donggala.go.id/assets/https://setwan.katingankab.go.id/assets/environment/https://tpid.katingankab.go.id/images/https://jurnal.pap.ac.id/docs/https://siak.ust.ac.id/sgcr/https://siak.ust.ac.id/10k/https://dianasari.padangpanjang.go.id/pt2/https://siak.ust.ac.id/jp/https://jurnal.pap.ac.id/controllers/https://gen.dcc.ac.id/https://kidneyborneo.com/css/https://operator.dcc.ac.id/https://jurnal-itba.dcc.ac.id/https://lmsv2.stikesht-tpi.ac.id/https://sabilalmuhtadin.sch.id/css/https://skripsi.iai-darussalam.ac.id/airo/https://stairakha-amuntai.ac.id/assets/https://silasa.sarolangunkab.go.id/img/https://kuesioner.instidla.ac.id/asset/http://kwitansi.instidla.ac.id/database/http://lms.instidla.ac.id/backup/https://lpm.instidla.ac.id/wp-includes/block-patterns/http://mutu.instidla.ac.id/app/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/kantah/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/slot-depo-10k/https://ijabr.polban.ac.id/classes/slot-gacor-gampang-menang/https://ijabr.polban.ac.id/registry/https://ijabr.polban.ac.id/locale/https://lpm.instidla.ac.id/wp-content/uploads/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/operator/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/pembahas/