• Phone: +359 2 494 94 84
 • Fax:: +359 2 494 94 89

Български Фармацевтични Дни 2024
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА, ВАРНА
21-23 ЮНИ 2024 Г.

Регистрационен формуляр

ВИДОВЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ПАКЕТИ


Поради изчерпан капацитет в резервираните хотели, пакети "премиум+" и "премиум++" са затворени. В следващ етап при наличие на свободни стаи,опцията ще е отново отворена.


Магистър-Фармацевти - редовни членове на БФС

   Пакет СТАНДАРТ включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Седемнадесето издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината - 21 юни, 20:00 часа, зала Конгресна, Дворец на културата и спорта, гр. Варна;
 • Вечеря „Добре дошли“ – 21 юни, 18:30 – 20:00 ч., Дворец на културата и спорта;
 • Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в периода 21-23 юни, Дворец на културата и спорта, гр. Варна;
 • Кредитни точки от научната програма за магистър-фармацевти, редовни членове на БФС - част от продължаващото обучение, в зависимост от посетените научни презентации и времето за присъствие, което не може да е по-малко от 80% от времето на презентацията;
 • Делегатски комплект;

   Пакет ПРЕМИУМ включва:

 • Всичко от пакет Стандарт и Достъп до тематична вечер на 22 юни, 22:00 часа, гр.Варна

   Пакет ПРЕМИУМ + , ПРЕМИУМ ++ включва:

 • Всичко от пакет Премиум + Хотелско настаняване за 1(2) нощувки + Закуски + Bечеря(и) в деня/дните на настаняване

Регистрация за Магистър-Фармацевти- редовни членове на БФС
Пакет без настаняване Ранна такса до 10 май 2024г. Късна такса - след 10 май до 7 юни 2024г. Такса на място - 21 и 22 юни 2024г
Пакет Стандарт
120 лв.
Пакет Премиум
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 10 май 2024г. Късна такса - след 10 май до 7 юни 2024г.
Пакет Премиум + (с 1 нощувка*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 10 май 2024г. Късна такса - след 10 май до 7 юни 2024г.
Пакет Премиум ++ (с 2 нощувки*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Съгласно чл.44, ал.1, т.2 от ЗДДС² доставката е с нестопански характер и е освободена от ДДС на същото основание, поради което фактури за редовни членове на БФС не се издават.
Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Регистрацията е валидна само след постъпило плащане на съответната регистрационна такса. Ако таксата за ранна регистрация не е заплатена в указания срок, то тя автоматично се променя в късна
Записвания на място в деня на събитието (21 и 22 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 120 лева.

Желая да се включа в:

1. Откриващата церемония на Седемнанадесето издание и връчване на годишните награди на БФС, зала Конгресна, Двореца на културата и спорта, гр. Варна


2. Интерактивен уъркшоп - Дворец на културата и спорта, зала Пресцентър – цена 40 лв -


Магистър-фармацевти, които не са членове на БФС, помощник-фармацевти, други медицински специалисти

   Пакет СТАНДАРТ включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Седемнадесетото издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината 21 юни, 20:00 часа, зала Конгресна, Дворец на културата и спорта, гр. Варна;
 • Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в периода 21-23 юни, Дворец на културата и спорта, гр. Варна;
 • Вечеря „Добре дошли“ – 21 юни, Дворец на културата и спорта;
 • Делегатски комплект;

   Пакет ПРЕМИУМ включва:

 • Всичко от пакет Стандарт и Достъп до тематична вечер на 22 юни, 22:00 часа, гр.Варна

   Пакет ПРЕМИУМ + , ПРЕМИУМ ++ включва:

 • Всичко от пакет Премиум + Хотелско настаняване за 1(2) нощувки + Закуски + Bечеря(и) в деня/дните на настаняване

Регистрация за магистър-фармацевти, които не са членове на БФС, помощник-фармацевти, други медицински специалисти
Пакет без настаняване Ранна такса до 10 май 2024г. Късна такса - след 10 май до 7 юни 2024г. Такса на място - 21 и 22 юни 2024г
Пакет Стандарт
190 лв.
Пакет Премиум
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 10 май 2024г. Късна такса - след 10 май до 7 юни 2024г.
Пакет Премиум + (с 1 нощувка*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 10 май 2024г. Късна такса - след 10 май до 7 юни 2024г.
Пакет Премиум ++ (с 2 нощувки*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Посочените цени са с вкл. 20% ДДС
Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Регистрацията е валидна само след постъпило плащане на съответната регистрационна такса. Ако таксата за ранна регистрация не е заплатена в указания срок, то тя автоматично се променя в късна
Записвания на място в деня на събитието (21 и 22 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 190 лева.

Желая да се включа в:

1. Откриващата церемония на Седемнадесетото издание и връчване на годишните награди на БФС, зала Конгресна Дворец на културата и спорта, гр. Варна


2. Интерактивен уъркшоп - Дворец на културата и спорта, зала Пресцентър – цена 60 лв-Студенти ОКС "магистър" в ПН "фармация"

   БАЗОВ пакет включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Седемнадесетото издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината 21 юни, 20:00 часа, зала Конгресна, Дворец на културата и спорта, гр. Варна;
 • Достъп до специализираното изложение и научната програма в периода 21-23 юни, Дворец на културата и спорта, гр. Варна;
 • Делегатски комплект;

   Пакет СТАНДАРТ включва:

 • Достъп до Откриващата церемония на Седемнадесетото издание и връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална фармацевтична колегия на годината 21 юни, 20:00 часа, зала Конгресна, Дворец на културата и спорта, гр. Варна;
 • Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в периода 21-23 юни, Дворец на културата и спорта, Варна;
 • Вечеря „Добре дошли“ – 21 юни, Дворец на културата и спорта;
 • Делегатски комплект;

   Пакет ПРЕМИУМ включва:

 • Всичко от пакет Стандарт и Достъп до тематична вечер на 22 юни, 22:00 часа, гр.Варна

   Пакет ПРЕМИУМ + , ПРЕМИУМ ++ включва:

 • Всичко от пакет Премиум + Хотелско настаняване за 1(2) нощувки + Закуски + Bечеря(и) в деня/дните на настаняване

Регистрация за студенти ОКС "магистър" в ПН "фармация"
Пакет без настаняване Ранна такса до 10 май 2024г. Късна такса - след 10 май до 7 юни 2024г. Такса на място - 21 и 22 юни 2024г
Базов пакет
Пакет Стандарт
90 лв
Пакет Премиум
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 10 май 2024г. Късна такса - след 10 май до 7 юни 2024г.
Пакет Премиум + (с 1 нощувка*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Пакети с настаняване в хотел 4* Ранна такса до 10 май 2024г. Късна такса - след 10 май до 7 юни 2024г.
Пакет Премиум ++ (с 2 нощувки*) В двойна стая В единична стая В двойна стая В единична стая
Посочените цени са с вкл. 20% ДДС
Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Регистрацията е валидна само след постъпило плащане на съответната регистрационна такса. Ако таксата за ранна регистрация не е заплатена в указания срок, то тя автоматично се променя в късна
Записвания на място в деня на събитието (21 и 22 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 90 лева.
Базов пакет за студенти за придобиване на ОКС „магистър“ в ПН „фармация“ - Безплатно при предварителна регистрация на www.events.bphu.bg до 07 юни 2024г.,вкл.
В деня на регистрацията за събитието на 21 юни 2024г. студентът трябва да представи студентската си книжка със заверен летен семестър на учебната 2023/2024 г.


Желая да се включа в:

1. Откриващата церемония на Седемнадесетото издание и връчване на годишните награди на БФС, зала Конгресна, Дворец на културата и спорта, гр. Варна


2. Интерактивен уъркшоп - Дворец на културата и спорта, зала Пресцентър – цена 60 лв-

ПЛАЩАНИЯ

Фирма/Име,Презиме Фамилия
ЕИК/ЕГН
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес/Адрес по документ за самоличност
Е-mail за получаване на фактура

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашата регистрация и настаняване, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 02/ 494 94 84; 494 94 89, 0889 94 94 82 или на email: pharma@newevent.bg
Актуална информация за „Български Фармацевтични Дни 2024“ можете да намерите на сайта на Българския Фармацевтичен Сьюз (БФС) – www.events.bphu.bg, както и на сайта на НЮ ИВЕНТ – www.newevent.bg


Аз не съм робот!
Въведете кода за сигурност:Copyright © 2024. All Rights Reserved

https://jgaa.info/public/www/idn/https://jgaa.info/public/www/mpo/https://jurnal.pusatsains.com/luar-negeri/https://jurnal.pusatsains.com/idn/http://103.165.243.97/doc/unsign/psrtgl2/https://www.cienciaecuador.com.ec/https://kpmsurabaya.id/slot-luar-negeri/https://journals.unob.cz/sweet-bonanza/https://ojs.ukscip.com/pages/2024/https://journalofhealthandcaringsciences.org/idn/https://viguera.com/depo-10k/https://tangseldaily.com/https://repository.arab-um.com/https://www.remap.ugto.mx/https://asianmedjam.com/js/scatter-hitam/http://revista.tce.gob.ec/ojs-3.1.2-4/sweet-bonanza/https://lnx.gatm.it/analiticaojs/http://citaitb.com/idn/https://bosaljournals.com/pages/https://rdsp.msp.gob.do/https://thepab.org/public/pro/https://algede.org/https://viguera.com/slot-thailand/https://www.journalprenatalife.com/public/https://isbrmj.org/public/http://ojs3.bkstm.org/sigma/https://snman.science/https://rbiad.com.br/https://seemedj.mefos.unios.hr/public/https://ejournal.aibpmjournals.com/gates-of-olympus/https://rdsp.msp.gob.do/sgm/http://www.inmedsur.cfg.sld.cu/https://hr.tarunabakti.or.id/app_v22/depo-10k/https://njmr.in/public/files/https://iojpe.org/thailand/https://fjot.anfe.fr/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/slot-maxwin/https://iojpe.org/jepang/https://hr.tarunabakti.or.id/zeus-slot/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/maxwin/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/thailand/https://asianmedjam.com/public/https://hr.tarunabakti.or.id/sbobet/https://bkat.whs.or.id/public/platinum/https://www.hnpublisher.com/wp-content/slot-gacor-malam-ini/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/zeus/https://isbrmj.org/starlight-princess/https://hr.tarunabakti.or.id/luar-negeri/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/mpo/https://data.energy.go.th/slots/https://asianmedjam.com/slot-deposit-pulsa/https://membership.iapi-indonesia.org/maxwin/https://arnet.or.id/akun-pro-thailand/https://hr.tarunabakti.or.id/idn/http://controlvisible.auditoria.gov.co/public/https://ejournal.aibpmjournals.com/scatter-hitam/https://digital.indef.or.id/https://journal.iapi-indonesia.org/garansi/https://iojpe.org/public/https://membership.iapi-indonesia.org/akun-pro-kamboja/https://ojs.hospitalelcruce.org/pages/slot-luar-negeri/https://isnujatim.org/slot-dana/https://www.hama-univ.edu.sy/slot-luar/https://v-rouge.com/slot-depo-10k/https://daurah.arab-um.com/https://ouvidor.rubineia.sp.gov.br/uploads/akun-pro-kamboja/https://www.unjc.cu/akun-pro-kamboja/https://masonhq.org/https://chiesadellarte.org/https://nv.nung.edu.ua/https://jmc.edu.ph/blogs/http://periodicos.unifap.br/https://ouvidor.rubineia.sp.gov.br/uploads/akun-pro-thailand/https://www.unjc.cu/depo10k/https://untref.edu.ar/uploads/demo/gates-of-olympus/https://untref.edu.ar/uploads/demo/sweet-bonanza/https://fjot.anfe.fr/http://ttdt.hvu.edu.vn/akunpro/https://wpcpublisher.com/slot-luar-negeri/https://jltl.com.tr/zeus-slot/https://jltl.com.tr/idnslot/https://mediapencerahanbangsa.co.id/https://pdamindramayu.co.id/images/luar/https://arnet.or.id/akun-pro-kamboja/https://sibalogistik.com/storage/slot-depo-10k/https://aihc.amexihc.org/toto/http://himatikauny.org/wp-includes/zeus/https://kirimmurah.co.id/wp-content/scatter-hitam/https://sedimentologia.org.ar/slot-depo-10k/https://conference.vestnik-vsuet.ru/https://bundamediagrup.co.id/wp-includes/mpo/https://bundamediagrup.co.id/wp-includes/sv388/https://journal.dntb.gov.ua/slot-depo-10k/https://ojs.ahe.lodz.pl/pg/http://103.165.243.97/doc/unsign/sigma/https://vagas.unimedjau.com.br/storage/slot-depo-10k/https://ejournal.aibpmjournals.com/gates-of-olympus/https://kpmsurabaya.id/slot-depo-10k/https://www.viguera.com/slot-kamboja/https://jelita.balitbangdaketapang.id/akun-pro-kamboja/https://portalderevistas.uam.edu.ni/public/toto-slot/https://vagas.unimedjau.com.br/storage/slot-dana/https://iojpe.org/atmos88/https://vagas.unimedjau.com.br/storage/slot-luar-negeri/https://asianmedjam.com/akun-pro-kamboja/https://journal.shamlands.sy/pages/io/https://www.sa-ijas.org/sweet-bonanza/https://caet.inspirees.com/slot-luar/https://humanika.penapersada.com/public/wp/https://www.unjc.cu/sweet-bonanza/https://caet.inspirees.com/scatter-hitam/http://citaitb.com/text/dana/http://citaitb.com/text/pro/https://algede.org/